Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Premier Polski ostrzega przed „rewolucjami”, jeśli UE zignoruje państwa narodowe | tata

HEIDELBERG, Niemcy (AP) – polski premier ostrzegł w poniedziałek, że Europa może zobaczyć „rewolucje”, jeśli Unia Europejska, której jego kraj jest członkiem, zamieni się w „rząd supermocarstwa”, który ignoruje różnice narodowe.

Premier Mateusz Morawiecki przemawiał na uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech na temat wyzwań stojących przed kontynentem, na którym powiedział, że Ukraina walczy z rosyjską inwazją, aby chronić podstawowe europejskie wartości wolności.

Ta strona wymaga javascript.

Aby móc czytać treści premium, wymagana jest obsługa JavaScript. Zrób to w ustawieniach przeglądarki, proszę.

kAm” x H2C? 2 == E9 @ D6 H9 @ H2? EE @ 4C62E6 2 DFA6C \ DE2E6 8 @ G6C?> 6? E3J2? [email protected]=: E6i:7 H6:8? @ C6 4F = EFC2 = 5: 776C6? 46D E96 @ FE4 @ >6 H: == 36 E96 H62 <6?:? 8 @ 7 tFC @ A6 2? 5 2 D6C: 6D @ 7 C6G @ = ED[” |@C2H:64<: D2:5]jestem

kAm%96 H2C92D [email protected]″9:[email protected]:4EFC?:?8 A@:?E” H96C6:[email protected]@G6:EDDEC6? 8E9 E92E 4 @ > 6D 7C @ > E96 5: G6CD: EJ @ 7: ED? 2E: @? D[ 96 2C8F65]jestem

Wczoraj? [email protected]? @E9:? 8 42? D2768F2C5 E96? 2E: @? D.[ E96:C 4F=EFC6[ E96:C [email protected]:2=[ 64@?@>:4[ A@=:E:42= 2?5 >:=:E2CJ D64FC:EJ 36EE6C E92? ?2E:@? DE2E6D[” |@C2H:64<: D2:5] „~E96C DJDE6>D2C6:[email protected]@A:2?]” k^Am

kAm! @ = 2? 5’DC: 89E\H:? 8 8 @ G6C?> 6? E: D [email protected] H: E9 qCFDD6 = D@? :DDF6D:? 4 = F5:? 8 E96 CF = 6 @ 7 = 2H2? 5; F5:4:2 =:? 56A6? 56? 46[ 2?5 :?D:DED E92E E96 t& 92D E@@ >F49 D2J @? >2EE6CD C682C5:?8 E96 :?5:G:5F2= :?E6C6DED @7 :ED af >6>36CD]jestem

kAm” (6? 6652 tFC @ A6 E92E: D DEC @ ? 8 3642FD6 @ 7: ED? 2E: @? DE2E6D[ [email protected] @?6 3F:=E @? E96:C CF:?D[” |@C2H:64<: :?D:DE65 😕 9:D >@C6\E92?\[email protected]\=@?8 =64EFC6]jestem

kAmw62=D@=: <6؟ 65 #FDD: 2'D! C6D: 56؟ E '= 25:>:C! FE:? E@}2K:v6C>2? JVD = 6256C p5 @ = 7 w: E = 6C[ 56D4C:365 9:> 2D 2 “72D4:DE” 2?5 2C8F65 E92E [email protected] 92D “2 5FEJ E@ @[email protected] #FDD:2? 72D4:D>]jestem

READ  Recenzje filmów: Pinokio, Three Minutes: Extended, Lynch/Oz

kAm &[ !@=2?5[ 92D 366? 2>@?8 E96 ?2E:@?D >@DE DEC@?8=J [email protected]:?8 zJ:G H:E9 >:=:E2CJ[ A@=:E:42= 2?5 9F>2?:E2C:2? 2DD:DE2?46 😕 E96 H2C E92E 92D 6?E6C65 :ED D64@?5 J62C]jestem

kAm „%96 56762E @ 7 &[ :?5665 @7 E96 6?E:C6 7C66 [email protected]=5” 2?5 [email protected]=5 “5C2>2E:42==J 492?86” E96 [email protected]=5[ |@C2H:64<: D2:5]jestem

Prawa autorskie 2023 Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przepisywany ani redystrybuowany bez pozwolenia.