Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Premier Mateusz Morawiecki: Sport to coś więcej – buduje charakter – Kancelaria Premiera

Premier Mateusz Morawiecki: Sport to coś więcej – buduje charakter – Kancelaria Premiera

Pracujemy nad wyrównaniem poziomu życia w całym kraju

Nowe inwestycje przynoszą więcej miejsc pracy. Lokalne firmy budowlane zdobywają kontrakty i tworzą miejsca pracy. Dotacje rządowe z budżetu państwa pozwalają na modernizację i budowę żłobków, przedszkoli, bibliotek, remiz strażackich, obiektów sportowych i kulturalnych na terenie całej Polski. Takie działania wyrównują poziom życia mieszkańców w całym kraju.

„Potrzebna jest dobra infrastruktura dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Taka infrastruktura powstaje w Polsce. Cieszę się, że tu powstaje ósmy centralny ośrodek sportowy. Hala pod nami ma najwyższy dorobek artystyczny i sportowy, tak aby mówić” – podkreślił premier.A jednocześnie jest to jedna z najlepszych sal na świecie.

Finansowanie krajowe

Wsparcie wielu inwestycji w Polsce, takich jak żłobki, przedszkola, biblioteki, remizy strażackie, obiekty sportowe i kulturalne, było możliwe dzięki dobrej polityce rządu i zaostrzeniu systemu podatkowego. Reforma fiskalna, w tym walka z mafią podatkową od wartości dodanej, umożliwiła zmianę zachowań politycznych w ciągu ostatnich kilku lat. Wyrównujemy szanse i zapewniamy wsparcie, zwłaszcza tym, którzy najbardziej go potrzebują.

„Inwestujemy w powiecie Valch – nie tylko w tę wspaniałą halę, nie tylko w ten wspaniały centralny ośrodek sportowy, ale także w różne odcinki dróg pomiędzy wioskami w powiecie, a w ramach przebudowy ulic w Valch też przeznaczają prawie 100%” – powiedział premier. „Milion złotych z funduszy rządowych na ułatwienie poruszania się po drogach, które w przeciwnym razie byłyby w pewnym stopniu niemożliwe do wykorzystania”.

Rządowe dofinansowanie na inwestycje blisko ludzi

Pomagamy gminom i powiatom w realizacji inwestycji potrzebnych ich społecznościom. Dzięki programom rządowym działamy na rzecz zapewnienia możliwości rozwoju wszystkim mieszkańcom naszego kraju.

  • Państwowy Program Inwestycji Strategicznych – Władze lokalne w całej Polsce otrzymują bezzwrotne środki na inwestycje publiczne. Wspieramy zrównoważony rozwój naszego kraju. Za te pieniądze możemy inwestować w drogi, obiekty sportowe, remontować szkoły, odnawiać parki czy wodociągi i kanalizację.
  • Państwowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Ponad 13 miliardów złotych z programu trafiło do budżetów gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Pieniądze te przeznaczane są na odbudowę dróg lokalnych, modernizację szpitali, budowę żłobków czy bibliotek.
  • Fundusz Budowy Dróg Państwowych – samorządy otrzymują pieniądze na naprawę i budowę dróg lokalnych. Z każdą nową inwestycją poprawia się bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
  • Wspieranie gmin, które posiadały dawne PGR – Wspieramy także gminy i powiaty, które posiadały PGR, o których zapomniały poprzednie rządy. Tym gminom przeznaczyliśmy już ponad 8,5 miliarda złotych.
  • Rządowy Program Odbudowy Zabytków – bezzwrotna dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach.
READ  Konferencja Polska Liga Piłkarska Europa | Sport narodowy

Uruchomiliśmy interaktywną mapę inwestycji, na której każdy może sprawdzić, które inwestycje w swojej gminie zostały sfinansowane ze środków publicznych – Mapainwestycji.gov.pl. Sprawdź inwestycje z Twojej okolicy.

Hala wielofunkcyjna w centralnym ośrodku sportowym

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził plac inwestycji w Wołochach, gdzie na terenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich powstaje wielofunkcyjna hala. Hala będzie w pełni wyposażona do obsługi sportów takich jak koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, hokej halowy, badminton i futsal, czyli odmiana piłki nożnej rozgrywanej w pomieszczeniach zamkniętych. Dofinansowanie z Funduszu Celów Państwowych – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 80% wartości inwestycji.

– Jest to hala, na której można rozgrywać jednocześnie kilka meczów siatkówki, dwa pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej i oczywiście koszykówki, ale mamy tu miejsce na bieżnie – na 60 i 200 metrów, i oczywiście wiele innych dyscyplin” – powiedział premier.

W przypadku, gdy hala nie będzie wykorzystywana do celów sportowych, będzie dostępna także dla społeczności lokalnej oraz mieszkańców Wałcza, powiatu wałeckiego i okolicznych miejscowości.

„Możemy polecić naszym drogim dzieciom i młodzieży i poprosić ich, aby korzystali z tej wspaniałej infrastruktury, która powstaje w Polsce – tutaj na Wołoszczyźnie, ale także z wielu hal sportowych, które powstają w całej Polsce. To zapewni „Ten rodzaj infrastruktura zapewnia również możliwości rozwoju fizycznego.”