Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Posłowie do PE odwiedzają Polskę w celu zbadania wykorzystania oprogramowania szpiegującego

Posłowie do PE odwiedzają Polskę w celu zbadania wykorzystania oprogramowania szpiegującego

Od 19 do 21 września przedstawiciele dziesięciu posłów do PE z Komisji ds. Badania Spyware będą w Warszawie, aby wysłuchać opinii ofiar oprogramowania szpiegującego, lokalnych polityków i innych ekspertów.

Podczas wizyty posłowie spotkają się z członkami Komisji Nadzwyczajnej Senatu RP ds. Pegaza, posłami na Sejm oraz przedstawicielami Najwyższej Izby Kontroli i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Będą rozmawiać z sędziami, aby dowiedzieć się o nadzorze sądowym nad inwigilacją, wysłuchać ekspertów z krajowych służb bezpieczeństwa, spotkać ofiary oprogramowania szpiegującego i wysłuchać ich zeznań, a także usiąść z dziennikarzami, pracownikami organizacji pozarządowych i innymi ekspertami.

Posłowie chcieli również spotkać się z przedstawicielami MSW i Ministerstwa Sprawiedliwości, ale wnioski te zostały odrzucone, co skłoniło grupy polityczne do publikacji 15 września. Ważne wspólne oświadczenie.

Śledztwo w sprawie oprogramowania spyware: raport koordynatorów panelu w sprawie odmowy współpracy władz polskich

„Zdecydowanie potępiamy odmowę polskiego rządu współpracy z komisją śledczą, odrzucenie wezwania do śledztwa i odmowę spotkania się z panelem rozpoznawczym w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję, że takie spotkania dadzą rządowi możliwość zareagowania na doniesienia o nielegalnym stosowaniu inwigilacji wobec osób uważanych za przeciwników politycznych. Niemniej jednak komisja nadal będzie sumiennie i przejrzyście wykrywać nadużycia w zakresie oprogramowania szpiegującego w UE, nawet jeśli rząd państwa członkowskiego nie będzie współpracował z komisją śledczą PE. Z zadowoleniem przyjmujemy współpracę wielu podmiotów, w tym ofiar, ekspertów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, którzy uczestniczą dzisiaj, i czekamy na kolejne spotkania w przyszłym tygodniu.

Aby przygotować się do wizyty, grupa zorganizowała Wywiad z polskimi ekspertami-gośćmi i ofiarami oprogramowania szpiegującego.

Członkowie uczestniczący w delegacji: Jeroen Lenoirs (PPE, NL – Przewodniczący Komitetu PEGA i Przewodniczący Delegacji), ZOFIA NIE VELD (Aktualizacja, NL – Sprawozdawca Komitetu PEGA), VLADIMIR BILČÍK (PPE, SK), Bartos Uruković (PPE, PO), Juan Ignacio Zoido Alvarez (PPE, ES), Katharina Farley (S&D, Niemcy), Lukas Kohat (S&D, PO), Rosa Thun i Hohenstein (Aktualizacja, PO), Dominik Darciaski (EKR, PO), Marcel Kolaż (Zieloni, CZ).

READ  Polska spełnia warunki do złożenia kluczowych dokumentów, aby otrzymać dofinansowanie z UE – twierdzi minister Reuters

Na zakończenie wizyty w Hotelu Marriott w Warszawie w środę 21 września o godz. 13.00 odbędzie się konferencja prasowa. Możesz znaleźć link do przesyłania strumieniowego Tutaj.