Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego żądają dodatkowych 10 miliardów euro na długoterminowe wzmocnienie budżetu UE

Posłowie do Parlamentu Europejskiego żądają dodatkowych 10 miliardów euro na długoterminowe wzmocnienie budżetu UE

W środę (20 września) eurodeputowani z parlamentarnej Komisji Budżetowej zgodzili się na dokonanie przeglądu długoterminowego budżetu UE, postulując dodatkowe 10 miliardów euro na lata 2024-2027 w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej.

Konserwatywny polski poseł Jan Ulbricht powiedział, że propozycja komisji jest „ambitna” i „realistyczna”.

Powiedział, że aspiracje budżetowe Parlamentu wzmacniają kluczowe obszary budżetu, takie jak reagowanie kryzysowe, migracja i konkurencyjność UE.

W czerwcu Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie o 66 miliardów euro długoterminowego budżetu UE na pokrycie wydatków związanych z migracją oraz kosztów związanych z planem odbudowy po pandemii, specjalnym instrumentem mającym na celu wzmocnienie unijnej koncepcji strategicznej autonomii oraz dotacjami o wartości 17 miliard euro. Dla Ukrainy.

W swoim sprawozdaniu Parlament wzywa do przeznaczenia dodatkowych 3 miliardów euro – oprócz wniosku o zwiększenie budżetu Komisji – na finansowanie nowej strategicznej platformy technologicznej dla Europy (STEP).

Posłowie wezwali także do przeznaczenia dodatkowych 2 miliardów euro na zarządzanie migracjami i dodatkowych 5 miliardów euro na specjalny fundusz reagowania kryzysowego, który umożliwiłby UE reagowanie w nieoczekiwanych sytuacjach kryzysowych.

Komisja Budżetowa zgadza się również, że wszystkie koszty zadłużenia wynikające z planu naprawczego, które wzrosły w wyniku inflacji, należy umieścić powyżej pułapów budżetu UE, aby zapewnić, że programy UE, takie jak fundusze spójności, nie zostaną zagrożone.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego twierdzą, że kwota przeznaczona w ramach narzędzia Komisji na pokrycie kosztów pożyczek jest znacznie niższa niż wymagana, co pozostawia lukę sięgającą 27 miliardów euro.

Ulbricht stwierdził, że sposób, w jaki Komisja podchodzi do zadłużenia wynikającego z planu naprawy, był „rozczarowujący”.

Sprawozdanie, które zostało przyjęte większością 23 do 3 przy 3 wstrzymujących się, zostanie poddane głosowaniu na następnej sesji plenarnej w październiku.

Po przyjęciu Parlament Europejski rozpocznie negocjacje z państwami członkowskimi.

„Jeśli mamy ambicje polityczne, musimy być konsekwentni w kwestiach finansowych” – powiedziała portugalska eurodeputowana-socjalistka Margarida Márquez.

READ  Lobby bankowe ostrzega przed wysokimi kosztami zamrożenia spłaty kredytu hipotecznego - The First News

Powiedziała również: „Prosimy państwa członkowskie, aby już teraz wzmogły wysiłki i spełniły oczekiwania naszych obywateli i przedsiębiorstw”.

Kraje UE, które muszą jeszcze osiągnąć porozumienie w sprawie przeglądu, prawdopodobnie sprzeciwią się prośbie Parlamentu o zwiększenie członkostwa.

Choć większość krajów wyraziła poparcie dla udzielenia pomocy finansowej Ukrainie, pozostałe elementy pakietu prawdopodobnie spotkają się z większym sprzeciwem.

Długoterminowy przegląd budżetu UE ma być również omawiany na kolejnym szczycie przywódców UE w przyszłym miesiącu.

W 2020 r. przywódcy UE uzgodnili pakiet odbudowy o wartości 750 mld euro (ceny z 2018 r.) i długoterminowy budżet UE o wartości 1,1 bln euro na lata 2021–2027.