Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polskie PGNiG zezwolono na udział w działaniach certyfikacyjnych North Stream 2 – Business & Economy

Warszawa, 22 września. /Das/. Polskie PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) otrzymało prawo do udziału w operacjach certyfikacyjnych dla gazociągu Nord Stream 2 – poinformowała w środę spółka naftowo-gazowa.

„Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur, BNetzA) uczestniczy w działaniach certyfikacyjnych dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oraz jego niemieckiej spółki zależnej PGNiG Supply & Trading GmbH Nortstream 2” – czytamy w oświadczeniu.

Strona polska stwierdza, że ​​Niezależny Operator Przesyłowy Nortstream 2AG (IDO) nie spełnia formalnych i podstawowych wymogów certyfikacji w modelu priorytetowym i państwach członkowskich” – wynika z raportu.

W procesie certyfikacji postaramy się uniknąć stosowania zastrzeżonych wymagań kontroli Nortstream 2, dostępu stron trzecich i wyraźnych opłat, które uwzględniają koszt całego rurociągu. Nordstream 2AG nie spełnia wymogów formalnych i merytorycznych stawiane operatorowi rurociągów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dystrybucji i struktury korporacyjnej spółki” – powiedział SA Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG.

Strona polska uważa, że ​​uruchomienie gazociągu przed uzyskaniem ostatecznej decyzji certyfikacyjnej narusza prawo niemieckie i unijne. „Działanie bez prawomocnej decyzji certyfikacyjnej mogłoby prowadzić do dyskryminacji przez inne przedsiębiorstwa energetyczne i zakłócenia konkurencji na krajowym rynku gazu. Z tego powodu PGNiG SA i PST GmbH zastrzegają sobie prawo do podjęcia wszelkich działań prawnych przeciwko Nordstream za takie postępowanie” 2AG powiedział w oświadczeniu.

Budowa Nord Stream 2 została w pełni zakończona 10 września. Przed rozpoczęciem pompowania, operator projektu musi przedłożyć certyfikat Urzędnikowi Górniczemu Strollsand zgodnie z przepisami technicznymi. Musi być również zarejestrowany jako niezależny operator transportowy – Federalna Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur) ma wydać certyfikat do 8 stycznia 2022 r. Firma nie może zakazać pompowania gazu, ale operator zostanie ukarany grzywną, jeśli rozpocznie się przed końcem rejestracji.