Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polskie organizacje współpracują w SMR

Polskie paliwa są powiązane z PKN Orlen, a spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE) z PKN Sołowow nawiązała współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) przy wdrażaniu Małych Reaktorów Modułowych (SMR). NFOSiGW poinformował wcześniej, że będzie współpracował z OSGE w zakresie przygotowania, budowy i komercjalizacji obiektów energetyki jądrowej z wykorzystaniem amerykańskich reaktorów BWRX-300 GE Hitachi (GEH).

Umowa zakłada, że ​​w latach 2029-2036 w Polsce powstanie system elektrowni SMR o łącznej mocy około 10 000 MW, a każda mała elektrownia jądrowa będzie składać się z co najmniej jednego bloku energetycznego o mocy elektrycznej moc cieplna 870 MW. Pierwotnie planowano budowę elektrowni SMR w 10 wybranych lokalizacjach. Projektowany okres użytkowania każdego obiektu wynosi 60 lat.

NFOSiGW powiedział: „Elektrownię jądrową SMR można zbudować w ciągu 24-36 miesięcy na terenie, który stanowi zaledwie 10 proc. powierzchni dużej elektrowni jądrowej. Atomowa wyspa zajęłaby jedynie wielkość boiska piłkarskiego Ze względu na znaczne ograniczenie nakładów inwestycyjnych oraz tempo budowy 300 bloków BWRX-reaktor, program tworzenia sieci małych elektrowni jądrowych jest obecnie uważany za najskuteczniejszy i najszybszy sposób na przesunięcie polskiej energetyki i ciepłownictwa w kierunku dekarbonizacji i osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych.”

Prezes Orlenu Daniel Opajtec powiedział wcześniej, że PKN Orlen chce do 2038 roku uruchomić 79 reaktorów SMR. Wiceprezes OSGE Dawid Jackiewicz powiedział, że pierwszy reaktor powstanie do 2030 roku. Strony porozumienia uzgodnią cele środowiskowe. , model ekonomiczny dla projekt, harmonogram realizacji, plan pracy, zapisy inwestycyjne.

„Nasza współpraca będzie polegać na współfinansowaniu i współfinansowaniu projektu” – powiedział na konferencji prasowej Artur Michalski, wiceprezes wykonawczy NFOSiGW. Zwrócił uwagę, że oprócz tego, że jesteśmy instytucją rządową dla Ministra Klimatu i Środowiska, a więc zapewniającą rządowe wsparcie i współpracę, jesteśmy również instytucją finansową. Wyjaśnił, że NFOSiGW stanie się udziałowcem spółki, która poprzez dokapitalizowanie tych reaktorów zbuduje w Polsce małe reaktory jądrowe. „Mamy środki krajowe i zagraniczne, przede wszystkim z Unii Europejskiej… ale zamierzamy oprzeć to przedsięwzięcie na środkach krajowych” – powiedział. „Naszym celem jest współfinansowanie tego projektu stabilnym kapitałem…. Nie przewidujemy wejścia w większościowy udział lub pakiet akcji. Generalnie chcemy zapewnić bezpieczeństwo finansowe.”

READ  Polskie Allegro kupuje Czech Mall Group

Prezes OSGE Rafał Kasprow powiedział, że ambicją firmy jest zbudowanie w Polsce floty reaktorów SMR, dodając, że skala projektu powinna obniżyć koszty budowy. „Ważnym elementem cenowym w tym projekcie jest to, że mówimy o źródle ciepła i zdekarbonizowanym źródle energii. Dziś ceny dwutlenku węgla wynoszą 90 euro, a czasami przekraczają 100 euro. W rezultacie za reaktor zapłaci reaktor sobie w ciągu 25 lat.

Synthos pracuje nad technologią BWRX w Polsce od 2019 roku. W 2020 roku Synthos Green Energy (SGE) został strategicznym partnerem GEH w zakresie rozwoju i budowy BWRX-300. PKN Orlen nawiązał również współpracę z SGE, tworząc joint venture (JV) Orlen Synthos Green Energy. W lipcu 2022 roku OSGE skierowała do Państwowej Agencji Atomistyki zapytanie o opinię publiczną w sprawie technologii BWRX-300.

Komisja Europejska (KE) niedawno zatwierdziła utworzenie OSGE, stwierdzając, że wspólne przedsięwzięcie opracuje i rozmieści standardowe mikro i małe reaktory modułowe (MMR), zbada potencjalne lokalizacje reaktorów, a po uruchomieniu elektrowni jądrowych skomercjalizuje wygenerowany SMR /MMR. Elektryka w Polsce. Komisja Europejska uznała, że ​​planowane przejęcie nie wzbudzi obaw o konkurencję, biorąc pod uwagę jego bardzo ograniczony wpływ na rynek. Transakcja została zbadana w ramach uproszczonej procedury przeglądu połączenia.


Zdjęcie dzięki uprzejmości www.gov.pl