Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polskie Grnictwo Naftowe i Gazownictwo SA: PGNiG angażuje się w rozwój gospodarki wodorowej w Polsce

14.10.2021 PGNiG zobowiązało się do rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce

Polska spółka naftowo-gazowa przystąpiła do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, koordynowanego przez polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dokument realizuje zapisy listu intencyjnego w sprawie nawiązania partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej oraz zawarcia podpisanej w lipcu 2020 r. sektorowej umowy wodorowej.

„Uczestnictwo w budowaniu i rozwijaniu gospodarki wodorowej jest ogromnym wyzwaniem dla całej grupy i bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność. Jesteśmy w stanie zarządzać całym łańcuchem wartości wodoru, w szczególności w zakresie magazynowania i dystrybucji. Jestem przekonany, że połączenie sił w celu osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i energetycznych przyniesie oczekiwany sukces.”powiedział Robert Berkowski, wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych oraz Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Sygnatariuszami porozumienia jest Izba Przemysłu Gazownictwa, w skład której wchodzą firmy działające w branży gazowniczej. Izba uczestniczy w projektach konwersji energii oraz zachęca do wytwarzania i wykorzystywania energii odnawialnej, w tym przyjaznych środowisku paliw gazowych, takich jak wodór i biometan. Komora zapewnia również bezpieczeństwo eksploatacji poprzez standaryzację techniczną wodoru i biometanu.

Celem umowy jest stworzenie ram współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Strony postrzegają rozwój zielonych technologii wodorowych jako niezbędny element, który umożliwi przejście polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków społeczno-gospodarczych.

Dokument przedstawia listę długofalowych projektów oraz narzędzi organizacyjnych, instytucjonalnych, finansowych i legislacyjnych, które umożliwią ich skuteczną realizację. Porozumienie określa 55 kluczowych działań skupionych wokół 4 celów strategicznych: badania i rozwój, inwestycje, ludzie i współpraca.

Jako firma, która aspiruje do realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej, dążymy do ciągłego rozwoju i poszukiwania rozwiązań na miarę XXI wieku. Technologie oparte na wodorze i biometanie mają kluczowe znaczenie dla PGNiG. W siedzibie firmy znajduje się laboratorium do testowania paliw alternatywnych. Wszystko to dowodzi, że jesteśmy otwarci i gotowi na zmianę, powiedział Arkadiusz Sekściński, Wiceprzewodniczący Rady Rozwoju PGNiG.

READ  Robert Kubica zachowuje rolę Alfa Romeo w 2022 roku, ORLEN przedłuża umowę o tytuł

ten Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce jest głównym narzędziem wdrożeniowym dla Polska strategia wodorowa do 2030 z perspektywą do 2040, aby wydłużyć horyzont czasowy wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce jako integralnej części krajowego sektora energetycznego od 2030 roku. Wydarzenie zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest kontynuacją działań, które rozpoczęły się w lipcu 2020 r. po podpisaniu List intencyjny w sprawie nawiązania partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego.

zastrzeżenie

PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Udostępnij tę treść na 14 października 2021 Ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawarte w nich informacje. Dystrybuowane przez ogólny, niezmodyfikowany i niezmodyfikowany, datowany 15 października 2021 14:31:02 UTC.