Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polskie firmy przemysłowe współpracują przy budowie małego reaktora: nowej elektrowni jądrowej

29 czerwca 2021

Polska grupa chemiczna Synthos i firma petrochemiczna PKN Orlen zgodziły się na współpracę przy mikro reaktorach modułowych (MMR) i małych reaktorach modułowych (SMR). Na mocy ogłoszonego dziś porozumienia obie firmy będą prowadzić wspólne badania i badać możliwości rozmieszczenia takich reaktorów w zakładach produkcyjnych Orlenu w Polsce.

(Zdjęcie: Pixabay)

Orlin zapowiedział, że uzyska dostęp do technologii i ekspertyz SMR, a Synthos będzie miał „silnego partnera” do wspólnego rozwoju małych elektrowni jądrowych w Polsce.

„Porozumienie utoruje drogę do ewentualnego powołania w przyszłości wspólnego przedsięwzięcia między obiema grupami w celu rozwoju zeroemisyjnych projektów energetycznych” – powiedział Orlin. „Realizacja celów określonych w umowie przyczyni się do realizacji strategicznego celu Grupy Orlen, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

„Jesteśmy otwarci na innowacyjne rozwiązania, które będą budować wartość Grupy Orlen w najbliższych latach, ugruntowując jej pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej” – powiedział Daniel Obajtek, Prezes PKN Orlen.

„Dostrzegając ogromny potencjał, jaki mają SMR, zdecydowaliśmy się podpisać ogłaszaną dzisiaj umowę o współpracy z Synthos. Widzimy w SMR potencjalne źródło energii zarówno dla naszej działalności rafineryjnej i petrochemicznej, jak i dla stron trzecich. Zapewniają one również ciepło technologiczne i wsparcie realizacji strategii wodorowej Grupy Orlen Pracując nad rozwojem technologii SMR mamy szansę na zabezpieczenie zeroemisyjnego źródła energii, ale także wzmocnienie polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego.”

Prezes Synthos Zbigniew Warmuz dodał: „Dzięki właśnie podpisanej umowie pomiędzy Grupą Orlen a Synthos Polska ma szansę na zabezpieczenie najnowszych technologii zeroemisyjnej energetyki jądrowej. Ich wdrożenie ma kluczowe znaczenie dla obu firm, jak i dla polskiego przemysłu w ogóle. stanęła również przed wyzwaniem redukcji emisji gazów cieplarnianych bez narażania konkurencyjnej pozycji polskiego biznesu na rynkach europejskich i światowych.

READ  Niemiecka rafineria w Schwedt nie potrzebuje już rosyjskiej ropy po polskiej umowie na dostawę - niemiecki urzędnik

„Małe reaktory modułowe to szansa na dekarbonizację, która jako uzupełnienie OZE zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i cieplnej zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i ewentualnie dla ciepłownictwa. Energetyka jądrowa jako zupełnie nowa część polskiej gospodarki będzie również stymulować rozwój stworzenie szeregu nowoczesnych miejsc pracy.”

W 2019 roku Synthos Green Energy – część grupy Synthos – podpisała umowę o współpracy z GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) przy budowie reaktora BWRX-300 w Polsce. BWRX-300 to 300 MW chłodzony wodą SMR z naturalnym obiegiem z pasywnymi systemami bezpieczeństwa, oparty na licencjonowanej przez GEH, uproszczonej konstrukcji reaktora wodnego o mocy 1520 MW w Stanach Zjednoczonych. Synthos w październiku ubiegłego roku rozpoczął dialog regulacyjny z Państwową Agencją Atomistyki na temat możliwości budowy BWRX-300 w Polsce, przy wsparciu amerykańskich zakładów Exelon Generation, GEH oraz fińskiego Fortum Power and Heat Oy.

Synthos ogłosił w grudniu 2020 r. zakończenie studium wykonalności wdrożenia floty GEH BWRX-300 SMR w Polsce. Opracowanie przygotowane przez Exelon obejmuje analizę kluczowych aspektów zastosowania technologii SMR, w tym kwestie kosztowe, politykę kadrową, kwestie regulacyjne i bezpieczeństwa, modele budynków oraz kwestie operacyjne.

W listopadzie 2020 r. Synthos podpisał również umowę o współpracy z Ultra Safe Nuclear Corporation, która opracowuje wysokotemperaturowe MMR chłodzone gazem. USNC i Synthos złożyły wspólny wniosek do polskiego Ministerstwa Rozwoju o dofinansowanie IPCEI (Important Projects of Common European Concern) dla projektów w ramach łańcucha wartości technologii i systemów wodorowych. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest opracowanie wydajnego ekonomicznie, bezemisyjnego, wysokotemperaturowego źródła ciepła i energii do produkcji wodoru na skalę przemysłową.

Opracowane i napisane przez Global Nuclear Energy News