Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polski PKB w drugim kwartale 2023 r. nadal się kurczy |  Muzyka pop

Polski PKB w drugim kwartale 2023 r. nadal się kurczy | Muzyka pop

Sezonowo skorygowany PKB pokazał spadek aktywności gospodarczej o 3,7% kw./kw., po wzroście o 3,8% kw./kw. w poprzednim kwartale. Szczegółowe dane o strukturze PKB w II kwartale br. zostaną opublikowane 31 sierpnia, jednak z naszych szacunków wynika, że ​​w II kwartale br. spadek spożycia gospodarstw domowych znacznie się pogłębił i wyniósł blisko -3% r/r. Oczekujemy dalszego wzrostu inwestycji, napędzanego m.in. przez sektor publiczny i duże firmy. Dane bilansu płatniczego sugerują, że w II kwartale 2023 r. handel zagraniczny miał dodatni wkład do rocznego PKB i powinien zrównoważyć negatywny wpływ zmian zapasów.

Środowisko globalne (słaba gospodarka chińska i słabe wyniki niemieckiego przemysłu) sugeruje, że ożywienie gospodarcze będzie powolne w dalszej części tego roku i znacząco lepszych wyników gospodarczych nie zobaczymy przed czwartym kwartałem 2023 r. W kontekście dzisiejszych danych widzimy pole do popisu rewizja w dół oczekiwań dotyczących wzrostu produkcji PKB na 2023 r. z obecnych 1%. Ostateczny szacunek podamy po analizie struktury PKB w II kwartale 2023 roku.

Słabość gospodarki i zbliżająca się do jednocyfrowych poziomów inflacja będą argumentami dla RPP do rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych po lecie. Odczyt PKB za II kwartał 2023 r. okazał się gorszy od oczekiwań zawartych w lipcowej prognozie Narodowego Banku Japonii (-0,1% r/r), a perspektywy na drugą połowę 2023 r. również obarczone są zwiększonym ryzykiem pogorszenia. Oczekujemy, że Komitet Polityki Pieniężnej obniży we wrześniu stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

READ  Prognoza rynku lakierów premium do 2026 roku