Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polski organ nadzoru konsumenckiego ukierunkowany na e-commerce w branży rozrywkowej – Osborne Clarke

Polski organ nadzoru konsumenckiego ukierunkowany na e-commerce w branży rozrywkowej – Osborne Clarke

Firmy powinny zwracać uwagę na to, czy komunikują się online z konsumentem w sposób kompleksowy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest obecnie jednym z najaktywniejszych organów ścigania w Polsce. W 2022 r. UOKiK wydał ponad 950 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz nałożył ok. 430 mln zł kar pieniężnych. UOKiK kładzie duży nacisk na przyjazne konsumentom praktyki rynkowe, zwłaszcza jeśli chodzi o strony internetowe przedsiębiorców.

W tym miesiącu prezes UOKiK został zabrany Działania przeciwko trzem biznesmenom sprzedającym biletypo obawach dotyczących sposobu wyświetlania cen na ich stronach internetowych bez wskazywania wszystkich obowiązkowych opłat na wczesnych etapach transakcji.

Dodatkowe opłaty są ważne

Wchodząc do tych lokalizacji, konsumenci byli informowani jedynie o cenach minimalnych, które różniły się w zależności od miejsca siedzącego w sali audiencyjnej. Na stronie związanej z konkretnym wydarzeniem nadal podawana jest najniższa cena. Dodatkowo w polu opisowym oznaczonym literą „i” (oznaczającą flagę) umieszczono adnotację, że mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Wysokość obowiązkowej opłaty serwisowej pojawiała się dopiero po wybraniu klasy, rodzaju biletu i lokalizacji na planie sali.

Co znamienne – na podstawie analizy opublikowanych ofert – w praktyce konsumenci nie mieli możliwości zakupu biletu po cenie określonej jako taryfa minimalna, ponieważ zawsze do ceny doliczana była jakaś dopłata. W związku z tym komunikaty przedsiębiorcy można było ocenić jako wprowadzające w błąd, ponieważ cena do zapłaty była widoczna dopiero na ostatnim etapie transakcji.

Na początku tego roku Prezes UOKiK oddał też do użytku dużą platformę e-commerce w Polsce Wyświetlanie sortowania wprowadza w błąd. Przy wyborze opcji „od najtańszej” ceny nie uwzględniały opłaty za „utrzymanie usługi”, co mogło skłonić do wyboru mniej opłacalnej oferty. „Kategoryzacja według ceny musi uwzględniać wszystkie elementy składające się na ostateczną cenę. Pominięcie elementu może wprowadzić użytkownika w błąd”.– skomentował szef UOKiK.

READ  Ukraińska Orkiestra Wolności powraca z sierpniową trasą koncertową

Prezes UOKiK przestrzegała, że ​​przedsiębiorcy powinni dołożyć szczególnej staranności, aby na każdym etapie zapoznawania się z ofertą konsument miał rzetelną informację o cenie. Musi to być przedstawione w sposób jasny, czytelny i niewprowadzający w błąd. Całkowita opłata musi być również podana i uwzględniona we wszystkich obowiązkowych opłatach.

Boty nie są dozwolone

Ponadto przed rynkiem biletów online stoją nowe wyzwania, m.in. w wyniku dyrektywy Omnibus. Dyrektywa wprowadziła zakaz odsprzedaży konsumentom biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe uzyskanych za pomocą oprogramowania takiego jak „boty”, które są ogólnie aplikacjami, które wykonują zautomatyzowane zadania przez Internet.

Boty mogą wchodzić w zakres Prawo Unii Europejskiej dotyczące sztucznej inteligencji Zdefiniowanie „systemu sztucznej inteligencji”, ponieważ może on reprezentować oprogramowanie opracowane przy użyciu technik i metod sztucznej inteligencji i które może, dla danego zestawu celów zdefiniowanych przez człowieka, generować dane wyjściowe, takie jak treści, prognozy, zalecenia lub decyzje, które wpływają na środowiska, w których wchodzą w interakcje.

Wykorzystanie botów może mieć wpływ na rzeczywistość, ponieważ umożliwia przedsiębiorcom zakup biletów wykraczający poza ograniczenia techniczne narzucone przez pierwotnego sprzedawcę biletów lub z pominięciem wszelkich innych środków technicznych wprowadzonych przez pierwotnego sprzedawcę w celu zapewnienia dostępności biletów dla wszystkich osób . Przedsiębiorcy mając na uwadze te regulacje powinni mieć świadomość, że jest bardzo prawdopodobne, że władze będą nadal uważnie monitorować sektor i szukać dalszych nadużyć.

Komentarz Osborne’a Clarka

Zaprojektowanie strony internetowej nie jest już takie proste, ponieważ na jej zawartość składa się wiele przepisów. Co ważniejsze, obowiązki te mają zastosowanie niezależnie od wielkości firmy. UOKiK zwraca uwagę Mały biznes I tak dla starsi zawodnicy. Przedsiębiorcy powinni w przyszłości sprawdzać swoje strony internetowe, aby uniknąć wezwań UOKiK do składania wyjaśnień.

Ponieważ UOKiK koncentruje się obecnie na kwestiach związanych z przedstawianiem cen, pragniemy podkreślić, że opisane praktyki mogą być postrzegane jako ciemne wzorce; Oznacza to praktyki, które wykorzystują wiedzę o zachowaniach konsumentów w Internecie do wpływania na ich decyzje zakupowe w nieuczciwy sposób.

READ  „EO” to dosadna i prowokacyjna praca z udziałem osła

Istnieje wiele rodzajów podstępnych wzorców projektowych, ale są one znane jako „ukryte koszty”. W takim przypadku konsument przechodzi do ostatniego etapu procesu płatności i dowiaduje się, że pojawiły się nieoczekiwane opłaty. Na przykład strona dostawy kwiatów pokazuje ostateczną cenę, w tym szacowane podatki i możliwe opłaty za dostawę, tylko przy kasie.

Ciemne wzorce nakłaniają konsumentów do określonych działań, więc firmy, które je wykorzystują, mogą nieuczciwie czerpać zyski. Konsument ma jednak prawo oczekiwać od przedsiębiorcy, że usługa została zaprojektowana w sposób rzetelny oraz że świadczone informacje i usługi – na przykład promujące bezpieczeństwo – są rzetelne.