Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polski eksport w pierwszej połowie 2024 r. odnotuje spadek w związku ze słabym popytem w strefie euro

Polski eksport w pierwszej połowie 2024 r. odnotuje spadek w związku ze słabym popytem w strefie euro

Sektory zależne od eksportu Polski, w tym meblarski, sprzętu elektrycznego i metalurgia, przygotowują się na pełną wyzwań pierwszą połowę 2024 r., a analitycy Bekow Bank spodziewają się skurczenia w związku ze spadkiem popytu w strefie euro, zwłaszcza w Niemczech. Oczekuje się, że to oczekiwane spowolnienie ograniczy wzrost gospodarczy Polski w 2024 r. o około 3% rok do roku, co będzie stanowić odchylenie od jego potencjału. Pomimo ogólnych wyzwań sektor chemiczny wychodzi na prostą i zapowiada lepsze perspektywy w obliczu ciemności gospodarczej.

Sektory eksportu pod presją

the Prognoza Banku Pekao Rysuje to ponury obraz polskiego przemysłu zorientowanego na eksport. Produkcja mebli, sprzętu elektrycznego i metalu, która tradycyjnie opierała się na dużym popycie ze strony Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemiec, obecnie boryka się z poważnymi trudnościami. Raport wskazuje na spadek popytu w strefie euro jako główny katalizator oczekiwanego spadku. Sektory te, mające kluczowe znaczenie dla tkanki gospodarczej Polski, znajdują się obecnie na rozdrożu, gdyż muszą stawić czoła wyzwaniom, jakie stwarza zewnętrzne otoczenie gospodarcze.

Sektor chemiczny: światełko nadziei

Wbrew ponurym perspektywom dla większości sektorów eksportu, polski przemysł chemiczny przygotowuje się na pozytywną poprawę. Raport BICA podkreśla poprawę warunków i malejącą presję kosztową w sektorze chemicznym, co odróżnia go od jego odpowiedników znajdujących się w trudnej sytuacji. Odporność sektora na niepewność gospodarczą świadczy o jego zdolności do dostosowywania i dywersyfikacji bazy rynkowej. Co więcej, oczekuje się, że w branży tytoniowej i sprzętu transportowego nastąpią pozytywne zmiany, co zapewni promyk nadziei w obliczu dominujących wyzwań gospodarczych.

Dynamika inwestycji i oczekiwania na przyszłość

W obliczu wyzwań stojących przed sektorem eksportu, krajobraz inwestycyjny w Polsce wykazuje oznaki niewielkiej zmiany. Jak wynika z raportu Urzędu Statystycznego, na który zwróciły uwagę polskie firmy wskazujące na poprawę oczekiwanego poziomu inwestycji w 2024 roku, spodziewany jest spadek poziomu inwestycji w budownictwie, ale poprawa jest w jednostkach produkcyjnych. Zmiana ta wskazuje na strategiczne przekierowanie inwestycji w kierunku sektorów o perspektywicznych perspektywach, takich jak maszyny i urządzenia techniczne, które są kluczowe dla zwiększenia możliwości przetwórstwa przemysłowego. Zmieniający się krajobraz inwestycyjny podkreśla dynamiczny charakter gospodarki i jej zdolność dostosowywania się do zmieniających się warunków gospodarczych.

READ  Polska powinna aktywnie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy - mówi Duda - pierwsze wiadomości

W miarę jak Polska będzie przezwyciężać te trudności gospodarcze, odporność i zdolności adaptacyjne jej sektorów eksportowych, w połączeniu ze strategiczną zmianą kierunku inwestycji, odegrają kluczową rolę w kształtowaniu trajektorii gospodarczej kraju. Chociaż pierwsza połowa 2024 r. wiąże się ze znacznymi wyzwaniami, podłoże zmian wskazuje na potencjał ożywienia gospodarczego i wzrostu w sektorach, które mogą skorzystać na zmieniającym się krajobrazie gospodarczym.