Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polski bank centralny utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie |  Muzyka pop

Polski bank centralny utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie | Muzyka pop

Podejmujemy decyzję

Narodowy Bank Polski oficjalnie nie zamknął cyklu zacieśniania, ale faktycznie stało się to miesiąc temu, kiedy Komitet Polityki Pieniężnej również zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, pomimo nowej prognozy CPI pokazującej:

(1) wzrost inflacji w 2023 r. o 0,8 pkt proc., średnio do poziomu 13,1% r/r;

(2) Niekorzystna struktura CPI – NBP podzielił nasze obawy dotyczące uporczywie wysokiej inflacji bazowej i podniósł prognozę na 2023 r. aż o jedną trzecią;

(3) Dodatkowo listopadowa projekcja pokazała, że ​​CPI powrócił do docelowego przedziału (2,5%, +/- 1%) dopiero w drugiej połowie 2025 r., i to przy nieco optymistycznych założeniach co do rynków towarowych i szybkiego wygaśnięcia efektów Druga runda oznaczała pogorszenie sytuacji na rynku pracy w Polsce.

Decyzja o utrzymaniu stóp procentowych na stałym poziomie nie jest zaskoczeniem. RPP trzyma się swojego faktycznego celu, który Rada określiła jako: (1) spowolnienie inflacji oraz (2) umożliwienie umiarkowanego spowolnienia PKB. Cel de iure zakładający inflację na poziomie 2,5% +/- 1% jest teraz mniej ważny. Dlatego też Komitet Polityki Pieniężnej zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, pomimo wielu zagrożeń związanych z długookresową wysoką inflacją.

Poza polską gospodarką pojawiają się „zielone pędy”, które wskazują na złagodzenie globalnej presji inflacyjnej, czyli znaczną poprawę łańcuchów dostaw i spadek cen surowców energetycznych. Ponadto inflacja przekroczyła swój szczyt w krajach, które nie zostały dotknięte szokiem gazowym, takich jak Stany Zjednoczone, ale nie w Europie. W latach 2021-22 obserwowaliśmy największy szok cenowy od lat 70. i wielu inwestorów zostaje na krótko, teraz obserwujemy masowe rozdzielanie tych transakcji. To wzmocniło polski dług iw naszej opinii skrywa krótkowzroczną politykę pieniężną.

READ  Wzrost cen gazu o ponad 30% budzi obawy w Europie | Gaz