Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska zamierza do 2040 roku wytwarzać trzy czwarte swojej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i energii jądrowej

Polska zamierza do 2040 roku wytwarzać trzy czwarte swojej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i energii jądrowej

Polskie ministerstwo klimatu nakreśliło plany produkcji trzech czwartych energii elektrycznej ze źródeł zeroemisyjnych do 2040 r., z czego 51% pochodziłoby ze źródeł odnawialnych, a prawie 23% z energii jądrowej.

Polska energetyka jest obecnie jednym z najbardziej zanieczyszczających sektorów w Europie, opierającym się na węglu w około 70% produkcji, co jest najwyższym odsetkiem w UE.

Ale w ostatnich latach rząd przyjazny węglowi położył większy nacisk na odnawialne źródła energii i przedstawił plany budowy pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce, dążąc do osiągnięcia niezależności energetycznej od rosyjskich paliw kopalnych i dostosowania się do zielonej polityki UE.

Wczoraj Ministerstwo Klimatu ogłosiło aktualizację rządowej strategii energetycznej o nazwie PEP2040.

„Do 2040 r…. zeroemisyjne źródła (odnawialne i jądrowe) będą stanowiły ok. 74 proc. zainstalowanej mocy i pokrywały ok. 73 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną” – poinformował resort.

Warszawa przewiduje, że do 2030 roku odnawialne źródła energii będą stanowić 47% miksu energetycznego. Dwa lata temu, kiedy po raz pierwszy prezentowano strategię, zakładano, że do tego roku tylko 23% energii będzie pochodzić z OZE.

Do 2040 r. OZE będą miały moc 88 GW, zapewniając 51% energii elektrycznej. Jednak liczby te obejmują energię z biomasy i biogazu, które, choć często uważane przez rządy za źródła o zerowej emisji, przez niektórych nie są akceptowane.

Oczekuje się, że morska energia wiatrowa wzrośnie z obecnych 8 GW do 14 GW do 2030 r. i 20 GW do 2040 r. Morska energia wiatrowa, która jeszcze nie została uruchomiona w Polsce, ma wzrosnąć do 5,9 GW do 2030 r. i 18 GW do 2030 r. 2040. Aktualizacja strategiczna nie określa jednak konkretnych celów dla energii słonecznej.

READ  Minister Kowalczyk mówi, że ceny żywności w Polsce raczej nie spadną w przyszłym roku

W 2021 roku odnawialne źródła energii będą stanowić blisko 17% polskiego miksu energetycznego, w porównaniu z 7% w 2010 roku. Miniony rok przyniósł dalszy wzrost mocy fotowoltaicznych i wiatrowych w Polsce.

Według zaktualizowanej strategii do 2040 r. 23% produkcji energii elektrycznej będzie pochodzić z energii jądrowej. Polska już wybrała USA i Koreę Południową do budowy pierwszych dużych elektrowni jądrowych. Zarówno prywatne, jak i państwowe firmy opracowują projekty małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

„Wybuch wojny na Ukrainie pokazuje, jak ważna jest suwerenność energetyczna” – powiedziała minister klimatu Anna Moskwa, ogłaszając odnowione plany.

„Analizy prognostyczne przeprowadzone w kontekście tych dramatycznych wydarzeń wyjaśniły, które obszary polityki energetycznej Polski do 2040 r. powinny zostać wzmocnione, aby transformacja energetyczna nie tylko zapewniła bezpieczeństwo dostaw energii, ale także pozwoliła na stopniową dekarbonizację produkcji energii elektrycznej”

Suwerenność energetyczna to dla Polski „efektywne wykorzystanie krajowych zasobów węgla, różnorodnych źródeł, w tym OZE i energetyki jądrowej oraz sieci elektroenergetycznych, a także korzystanie z własnych surowców” – dodał minister.

Oznacza to, że energii węglowej nie można wycofać, zanim energia jądrowa nie stanie się dostępna, a żywotność niektórych bloków węglowych może zostać przedłużona o dwa do trzech lat, powiedziała Moskwa.

Źródło głównego obrazu: Jeanne Menjoulet/Flickr (poniżej CC BY 2.0)