Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem otwartości danych publicznych

Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem otwartości danych publicznych

Według rocznego raportu Komisji Europejskiej Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem otwartości danych publicznych Otwórz Raport dojrzałości danych.

Mierzy postęp 35 krajów europejskich – wszystkich 27 państw członkowskich UE oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Albanii, Serbii i Ukrainy – w udostępnianiu informacji sektora publicznego i stymulowaniu ich ponownego wykorzystania, zgodnie z unijnym programem Open Dyrektywa dotycząca danych.

Kraje oceniano w takich obszarach, jak polityka otwartych danych, gospodarcze i społeczne skutki otwartych danych, jakość danych i portale otwartych danych.

Czołowe cztery kraje to Francja (98,3%), Polska (97,9%), Ukraina (96,3%) i Estonia (96,2%). W raporcie ten kwartet został uznany za „wyznaczających trendy” w zakresie przejrzystości danych. Najgorzej wypadły Bośnia i Hercegowina (14,3%), Albania (41,7%) i Malta (51,3%).

Wynik Polski poprawił się o trzy punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku, kiedy zajmowała trzecie miejsce.

W trzech badanych obszarach – polityce otwartości, wpływie otwartych danych i portalu – Polska zajęła w tym roku pierwsze miejsce. W porównaniu z ubiegłym rokiem wyniki Polski poprawiły się w obszarach polityki, wpływu otwartych danych i jakości danych.

Kraj ten był chwalony za wspieranie otwartości danych na poziomie lokalnym za pośrednictwem kilku lokalnych portali otwartych danych. Ponadto aktywnie zachęca się władze lokalne do publikowania swoich otwartych danych w krajowym portalu otwartych danych dane.gov.pl.

W raporcie wskazano, że Polska posiada „sieć urzędników ds. otwartych danych” i że każde ministerstwo wyznacza urzędników państwowych, którzy nadzorują wdrażanie projektu otwartych danych.

READ  Raport na temat katolików w Polsce wskazuje na wyraźną różnicę pokoleń

„Polska wyznacza trendy w otwieraniu danych” – powiedział Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji w nowym rządzie, który objął władzę w zeszłym miesiącu po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości (PiS).

„Jesteśmy silnym europejskim liderem, którego wiedza i doświadczenie mogą stanowić dobry przykład dla innych krajów” – dodał.


Notatki z Polski są prowadzone przez niewielki zespół redakcyjny i wydawane przez niezależną fundację non-profit, utrzymywaną z datków naszych czytelników. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy robić tego, co robimy.

Główny autor obrazu: Twórcy kampanii / Usuń rozpryski