Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska: Wskaźniki recydywy wśród więźniów z wyższym wykształceniem są niskie

Polska: Wskaźniki recydywy wśród więźniów z wyższym wykształceniem są niskie

ks. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, mówi, że ponad 80 procent osadzonych, którzy uzyskali dyplom uniwersytecki w więzieniu, nie popełnia ponownie przestępstwa, podkreślając wyjątkowy status jego instytucji jako jednej z niewielu uczelni na świecie, która prowadzi regularne kursy. W więzieniu.

Watykański korespondent prasowy

Od ponad 10 lat Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) prowadzi zajęcia edukacyjne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Inicjatywa, znana od 2022 roku jako Ośrodek Studiów w Areszcie Śledczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, skierowana jest nie tylko do osób przebywających w Areszcie Śledczym w Lublinie, ale także w innych zakładach poprawczych w całej Polsce.

ks. Rektor uczelni Mirosław Kalinowski przypomniał słowa papieża Franciszka skierowane do włoskich więźniów.Ze względu na Balasiego” W Padwie: „Najpierw jesteście ludźmi, potem więźniami. Niech wasze serca nie będą odziane w zbroję braku nadziei na lepszą przyszłość (…). Potrzebna jest przemiana, która otworzy nas na zintegrowaną sprawiedliwość i namacalne możliwości powrotu do normalnego życia.

Studiowanie na KUL – zgodnie z pismem podpisanym przez KUL z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w 2022 r. – umożliwia przestępcom uzyskanie wyższego wykształcenia oraz zdobycie ważnych wartości etycznych i humanitarnych.

Obecnie Katolicki Uniwersytet Lubelski oferuje studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Nauk o Rodzinie. Należą do nich takie specjalizacje jak Asystent Osób Niesamodzielnych (I stopień) oraz Animacja Środowiska Społecznego (II stopień).

Korzyści z programu

ks. Kalinowski o tym wspomina Rozwój intelektualny, lepsze możliwości zatrudnienia, resocjalizacja, wzrost poczucia własnej wartości i odbudowa relacji społecznych to główne korzyści płynące z edukacji osadzonych.

„Jeśli chodzi o nas, najważniejsze jest, abyśmy nie marnowali czasu tam, gdzie się znajdujemy; Studia na KUL rozwijają nas i pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość – mówią Artur, Adrian i Tomasz, odbywający karę pozbawienia wolności, studenci ośrodka KUL w Areszcie Śledczym w Lublinie .

READ  Polska Wiosna przekazuje tej zimy ponad 40 000 $ na ogrzanie i nakarmienie nieletnich

Tomasz, który spędził 10 lat w izolatce w więzieniu, uważa, że ​​studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pozwoliły mu przewartościować swoje życie. „Świadomość, że poprzez studia mogę pomagać innym, dodaje mi poczucia własnej wartości” — podsumowuje.

Pozytywne recenzje

Otwarcie Centrum Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zostało bardzo pozytywnie ocenione przez służbę więzienną nie tylko przez jej kierownictwo, ale także przez kulturę, oświatę i szeregowych pracowników, takich jak kpt. Rafas Bassos, który jest starszym strażnikiem. Biblioteka.

„Spotkałem się ze wszystkimi więźniami, którzy uczyli się w Areszcie Śledczym w Lublinie i prawie u wszystkich zauważyłem pozytywną zmianę. Więźniowie uspokoili się i stali się bardziej otwarci na świat, a na innych nabrali pewności co do własnej przyszłości – zaznacza urzędnik.

Według ks. Kalinowskiego, DSukcesem tej inicjatywy jest to, że Katolicki Uniwersytet Lubelski dba o procedury akademickie i dba o bezpieczeństwo procesu służby więziennej.

„Badanie podnosi samoocenę przestępców, pozwala im poczuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa oraz pogłębia ich wiedzę i umiejętności, które mogą wykorzystać po zakończeniu odbywania kary. Od 2013 roku kilkadziesiąt skazanych ukończyło już swoje studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim” – podsumowuje rektor KUL.