Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska udziela pożyczki uprzywilejowanej w wysokości 160 mln euro na projekty inwestycyjne na Ukrainie

Polska udziela pożyczki uprzywilejowanej w wysokości 160 mln euro na projekty inwestycyjne na Ukrainie

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do umowy między Rządem Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zwiększeniem wolumenu kredytów uprzywilejowanych udzielanych na realizację projektów inwestycyjnych na Ukrainie.

Stosowne oświadczenie zostało przez niego złożone Ministerstwo Finansów UkrainyRaport korespondenta Ukrinform.

W szczególności kwota pożyczki wzrosła o 60 mln euro do 160 mln euro. Termin podpisywania umów został przedłużony z 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. Zniesiona została klauzula o wymogu pozyskania co najmniej 60% nakładów pochodzenia polskiego na zakup technologii kontroli celnej. Podpisane w latach 2017-2018 aneksy do umów zostały uruchomione w zakresie podwyższenia ich ceny bez ograniczenia wielkości podwyżki.

Środki z pożyczki zostaną rozdzielone w następujący sposób:

Ukravtodor – 94,1 mln euro (na rozwój infrastruktury drogowej na podejściach do pięciu przejść granicznych na ukraińsko-polskiej granicy państwowej);

Państwowa Służba Celna – 58,9 mln euro (za wyposażenie przejść granicznych m.in. Szehyni, Kraków, Rawa-Ruska; zakup mobilnych systemów skanujących dla przejść granicznych m.in. Jahodyń, Szehyni, Kraków, Rawa-Ruska);

Departament Straży Granicznej – 7 mln euro (na zakup systemów bezzałogowych statków powietrznych i technologii kontroli granic państwowych).

Rozporządzenie zatwierdziło również projekt protokołu między Rządem Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany Umowy oraz upoważniło Ministra Finansów Ukrainy Siergieja Marczenkę do podpisania tego protokołu.

MK

READ  Better Collective odnotowuje wzrost przychodów w pierwszym kwartale