Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska – Szczepienia w agencjach pracy

Polska – Szczepienia w agencjach pracy

Wprowadzenie

Polski rząd wydał plan wytycznych dotyczących szczepień w agencjach pracy. Dokument ten jest punktem wyjścia do omówienia programu, a także podstawowych wymagań bezpieczeństwa oraz sposobu organizacji szczepień w punktach szczepień Covit-19 dla pracowników agencji zatrudnienia. Ramy czasowe realizacji tego pomysłu nie są obecnie określone. Jednak zgodnie z planami rządowymi szczepienia w zakładach pracy rozpoczną się w połowie maja 2021 roku.

Adresy programów

Projekt skierowany jest do pracodawców zatrudniających powyżej 500 pracowników. W tej liczbie powinni jednak znaleźć się wszyscy pracownicy i podwykonawcy danej grupy kapitałowej. Szczepienia należy organizować tylko w dużych agencjach pracy. Związki i organizacje pracodawców sprzeciwiły się tej liczbie, więc można ją było zmniejszyć na późniejszym etapie.

Jeśli chodzi o pytanie, którzy pracownicy w zakładzie pracy będą mieli możliwość zaszczepienia się, to przecież nie będzie ograniczeń wiekowych, a każdy pracownik będzie mógł się zaszczepić. Dostęp do szczepionki nie zależy od rodzaju umowy o pracę (umowa na czas nieokreślony lub na czas określony) ani od tego, czy ktoś pracuje na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. W tym zakresie wytyczne są sprzeczne, ponieważ z jednej strony „pracownicy” twierdzą, że będzie dostęp do szczepionki, az drugiej, że szczepienie jest możliwe niezależnie od formy zatrudnienia. Chodzi jednak o to, aby zaszczepić jak najwięcej osób, więc rozsądne jest założenie, że błąd ten zostanie naprawiony na późniejszym etapie, a osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych będą mogły zostać zaszczepione.

Koszty szczepionek

Zgodnie z wytycznymi stawka, według której każdy zaszczepiony pracodawca będzie obciążał Narodowy Fundusz Zdrowia, wyniesie 61,24 zł. Dodatkowe koszty organizacyjne szczepionki obejmują pracodawcę. Ustalona z góry stawka może powodować problemy w praktyce. Jeśli pracodawcy nie mają odpowiednich pomieszczeń do podawania szczepionek, powinni rozważyć wynajęcie pomieszczeń w przychodniach lub poniesienie innych kosztów instytucjonalnych. Dlatego ustalenia dotyczące integracji ośrodków szczepień należy rozpocząć od wewnętrznej analizy uwarunkowań organizacyjnych, tak aby realizacja programu nie pociągała za sobą znaczących dodatkowych kosztów operacyjnych.

READ  Eksport broni SA do Polski zawieszony, nie wstrzymywany - NCACC

Zadania pracodawcy

Podczas procesu szczepienia pracodawca i świadczeniodawca rozdzielą zadania. W szczególności pracodawca będzie odpowiedzialny za rekrutację personelu, który zechce wziąć udział w programie, zlokalizowanie świadczeniodawcy lub innej osoby uprawnionej do podania szczepionki oraz zarejestrowanie i ukrycie świadczeniodawcy, któremu zlecono podanie szczepionki w Narodowej Służbie Zdrowia. Fundusz. Wszystkie dodatkowe koszty, takie jak wynajęcie miejsca na miejsce szczepień).

Zadania świadczeniodawcy

Zgodnie z wytycznymi, głównym obowiązkiem świadczeniodawcy jest ustalenie procesu szczepień. W szczególności tworzą harmonogram szczepień, wybierają placówkę szczepień zgodnie ze stanem zdrowia i infekcją oraz zapewniają odpowiedni sprzęt i personel w placówce szczepień. Pracownik służby zdrowia powinien być odpowiedzialny za ustalenie dokładnej liczby szczepionek, kwalifikacji personelu do szczepień oraz bezpieczeństwa szczepionek i skutecznego zarządzania. Za przygotowanie dokumentów dołączonych do tego procesu (np. Karty szczepień) oraz wystawienie faktury za szczepienia do NFZ odpowiada świadczeniodawca. Pracownicy służby zdrowia zorganizują dodatkowe szczepienia ochronne dla pracowników, którzy nie mogą uczestniczyć w pierwszej rundzie szczepień.

Ogólne zasady organizowania procesu szczepień

W miejscu szczepień należy przestrzegać podstawowych praktyk bezpieczeństwa COVID-19, takich jak zamykanie nosa i ust oraz wykluczenie społeczne. Placówka powinna posiadać personel wykwalifikowany do szczepień oraz osoby wykwalifikowane do podawania szczepionki, zaleca się obecność personelu administracyjnego. Zespół szczepień składa się z jednej do czterech osób, a każda placówka szczepień może mieć co najmniej jedną osobę (np. Lekarz, ratownik medyczny). Na każdą z czterech grup szczepień powinien przypadać co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny.

Minimalne wymagania sprzętowe placówki szczepień określa Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Głównym Inspektorem Zdrowia, w tym artykuły biurowe, drukarkę, łącze internetowe, bezpieczne miejsce do przechowywania sprzętu medycznego, apteczkę, środki odkażające oraz zamrażarkę do przechowywania szczepionek. Powinny też istnieć odpowiednie warunki przechowywania dokumentacji medycznej.

READ  Prezydent Polski wzywa UE do zakończenia białoruskiego „pędu” imigracyjnego