Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska przyznała status ochrony czasowej 60 125 ukraińskim uchodźcom w czerwcu br.

Z najnowszych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu) wynika, że ​​w czerwcu 2022 r. Polska udzieliła największej liczby statusów ochrony czasowej Ukraińcom uciekającym przed wojną w swoim kraju, udzielając tym samym ponad 60 125 ochrony czasowej.

Według danych Eurostatu, za Polską jest Rumunia z 10 360 przyznanymi tymczasowymi zabezpieczeniami, następnie Irlandia z 6985 i Bułgaria z 6920, podał SchengenVisaInfo.com.

„Choć większość osób korzystających z ochrony czasowej stanowili Ukraińcy, byli też obywatele innych państw członkowskich UE, którzy otrzymali taki status, np. 405 Rosjan w Polsce i 2400 Nigeryjczyków i 410 Marokańczyków w Portugalii”. Raport mówi.

Porównując te dane do maja 2022 r., liczba Ukraińców korzystających z ochrony czasowej we wszystkich 19 państwach członkowskich UE zmniejszyła się, jak wynika z dostępnych danych. W rezultacie Polska odnotowała -35 960 osób, Litwa -13 405, Bułgaria -12 945 i Rumunia -10 075 w porównaniu do maja 2022 roku.

Według Eurostatu do 30 czerwca 2022 r. z tymczasowej ochrony skorzysta łącznie 1,2 mln Ukraińców w Polsce.

Dodatkowo Bułgaria z 118 810 ukraińskimi beneficjentami, Francja z 64 970, Litwa z 48 960, Belgia z 47 945 i Rumunia z 43 550 ukraińskimi beneficjentami są sklasyfikowane jako inne państwa członkowskie z największą liczbą beneficjentów ochrony czasowej.

Ponadto Eurostat wykazał, że stosunek przyznanej ochrony tymczasowej na tysiąc osób był niski w odniesieniu do populacji każdego państwa członkowskiego. Z kolei najwyższy odsetek obywateli Ukrainy, którym udzielono ochrony czasowej w czerwcu 2022 r. był w Polsce – 1,6, następnie na Łotwie – 1,5, Irlandii – 1,4 i Litwie – 1,3.

Polska jest na szczycie list pod względem większości ochrony udzielanej nieletnim

Jeśli chodzi o zapewnienie tymczasowej ochrony dzieciom, Polska zapewniła największą liczbę w czerwcu 2022 r. (15 445, co odpowiada 26 proc. Ukraińców w Polsce), następnie Rumunia z 3815 lub 37 proc. i Bułgaria z 1790 lub 26 proc.

READ  Nekrolog dla Jean Ann Lind, Polska, Ohio

Według danych z czerwca 2022 r. dzieci poniżej 14 roku życia stanowiły ponad 70 proc. wszystkich dzieci objętych ochroną tymczasową.

Ponadto większość Ukraińców, którym udzielono ochrony czasowej, to kobiety, w tym kobiety. W czerwcu 41 675 lub 69 procent Ukraińców otrzymało ochronę tymczasową w Polsce, 6 400 lub 62 procent w Rumunii i 4 255 lub 61 procent w Bułgarii.

Jeśli chodzi o ukraińskie dzieci do 18 roku życia, stanowiły one połowę wniosków o ochronę czasową udzielonych w Słowenii, 57 proc., w Rumunii 50 proc., a na Malcie iw Danii 49 proc. Łotwa reprezentowała jedną czwartą wniosków (26%), a Portugalia 28%.

>> Polska od początku wojny zarejestrowała 5,15 mln przepraw z Ukrainy