Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska przyznaje nagrodę CfD za 1,2 GW od Baltic Power Offshore

Northland Power poinformował we wtorek, że polski Urząd Regulacji Energetyki przyznał kontrakt różnicowy („CfD”) dla projektu morskiej energetyki wiatrowej Northland i PKN ORLEN („ORLEN”).

W ramach 25-letniej umowy projekt otrzyma płatności pokrywające wszelkie ujemne saldo energii elektrycznej wytworzonej za granicą i wprowadzonej do sieci, co oznacza, że ​​Baltic Power otrzyma rekompensatę za potencjalną różnicę między ceną rynkową energii elektrycznej a ceną wykonania określoną w KTR.

Nagroda jest częścią zobowiązania polskiego rządu, poprzez polską ustawę o morskiej energetyce wiatrowej, do wsparcia początkowej fazy 5,9 gigawatów (GW) morskiej energii wiatrowej.

Powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni z tego, że wraz z naszym partnerem PKN Orlen rozwijamy w Polsce znaczący projekt morskiej energetyki wiatrowej, aby wesprzeć kraj w realizacji celów dekarbonizacji”. Mike Crowley, prezes i dyrektor generalny Northland Corporation. „CfD jest ważnym kamieniem milowym, który zapewnia projektowi udowodnione dochody, aby iść naprzód z rozwojem i potwierdza nasze włączenie do początkowej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Kompleksowy rozwój Baltic Power rozszerzy naszą obecność morskiej energetyki wiatrowej w Europie i pomoże nam ustanowić morski hub wiatrowy na Morzu Bałtyckim.”

Podobnie jak w poprzednich zapowiedziach, KTR przyznano w wysokości 319,60 zł (około 70,54 euro przy bieżącej wymianie) za MWh na okres do 25 lat i jest corocznie korygowane przez średni roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich w Polsce. KTR podlega ostatecznemu przeglądowi i zatwierdzeniu przez polskie władze i Komisję Europejską.

24 marca 2021 r. Northland sfinalizował przejęcie 49% udziałów w Baltic Power od ORLENU. Oczekuje się, że projekt będzie miał łączną moc 1200 megawatów morskiej energii wiatrowej, przy czym prace budowlane mają się rozpocząć w 2023 r., a operacje komercyjne mają się rozpocząć w 2026 r.

„Polska zapewnia atrakcyjny cel inwestycyjny z jasną mapą drogową dla morskiej energetyki wiatrowej i innych technologii odnawialnych, a polityka energetyczna 2040 podkreśla, że ​​morska energetyka wiatrowa jest kluczową technologią, która pomaga w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną” – powiedział Northland Power.

READ  Aby przyspieszyć ekspansję, JD Sports nabyło pozostałe 40% udziałów w polskim przedsiębiorstwie

Przyjęta na początku tego roku ustawa o morskiej energetyce wiatrowej określa ambicje dotyczące morskiej energetyki wiatrowej oraz zobowiązanie do zainstalowania 5,9 GW do 2030 r. i do 11 GW do 2040 r., co czyni Polskę największym rynkiem morskiej energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego. Firma stwierdziła, że ​​jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w morską energetykę wiatrową.