Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska – Przegląd operacji MKCK w Polsce

Polska – Przegląd operacji MKCK w Polsce

Od marca 2022 r. MKCK zintensyfikował swoje działania w Polsce, aby pomóc odpowiedzieć na potrzeby humanitarne i bezpieczeństwa wywołane międzynarodowym konfliktem zbrojnym między Rosją a Ukrainą.

Od marca 2022 r. MKCK zintensyfikował swoje działania w Polsce, aby pomóc odpowiedzieć na potrzeby humanitarne i bezpieczeństwa wywołane międzynarodowym konfliktem zbrojnym między Rosją a Ukrainą.

Nasze priorytety koncentrują się na:

  • Wspieranie Polskiego Czerwonego Krzyża w przywracaniu więzi rodzinnych osobom rozdzielonym i zaginionym w wyniku konfliktów zbrojnych i migracji, w celu sprostania wszelkim innym wyzwaniom, przed którymi stoją rodziny zaginionych.
  • Współpraca z uchodźcami z Ukrainy goszczonymi w Polsce, aby lepiej zrozumieć obawy, z jakimi borykają się podczas podróży z Ukrainy lub do krajów sąsiednich. Informuje MKCK o dwustronnym i poufnym dialogu ze stronami konfliktu.
  • Promowanie zrozumienia i szacunku dla Czerwony Krzyż Symbol Czerwonego Krzyżanasz Podstawowe zasady I Konwencje genewskie.

Fakty i liczby

W 2022 r. MKCK wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem:

  • RFL pomogło wzmocnić zdolność Polskiego Czerwonego Krzyża do działania i reagowania na potrzeby rodzin w Polsce, których krewni są oddzieleni od najbliższych i/lub zaginęli na Ukrainie. Osiągnięto to poprzez zwiększenie liczby pracowników i ich potencjału poprzez szkolenia oraz gromadzenie, dokumentowanie i monitorowanie spraw kierowanych do Centralnego Biura Agencji Poszukiwań (CTA B).
  • Wsparcie techniczne i wskazówki dotyczące zarządzania sprawami w złożonych wrażliwych sprawach.
  • Wzmocnienie zdolności Polskiego Czerwonego Krzyża do reagowania na potrzeby humanitarne i bezpieczeństwa uchodźców przekraczających granicę Polski, w szczególności poprzez przeprowadzenie 13 sesji szkoleniowych z personelem i wolontariuszami na tematy takie jak przywracanie więzi rodzinnych w celu łączenia rozdzielonych rodzin.
  • Polski Czerwony Krzyż wspierał wzmacnianie swoich zdolności prewencyjnych i komunikacyjnych, w tym rekrutację dodatkowego personelu.

Patrząc wstecz…

MKCK śledził wprowadzenie stanu wojennego w Polsce na początku lat 80. W 1982 r. odwiedziło 4851 osób pozbawionych wolności w 24 miejscach odosobnienia, w tym trzy spotkania z szefem ruchu robotniczego „Solidarnos” i Prezydentem RP. Lecha Wałęsy. W tym okresie MKCK złożył 499 wniosków o zwolnienie z powodów medycznych, z których 296 zostało przyjętych, i rozdał zatrzymanym 15 250 paczek zawierających artykuły medyczne.

READ  Kanada ogłosiła prowizoryczną kadrę na długodystansowe mistrzostwa świata w Polsce

Wraz z Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge – obecnie IFRC, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża – i Polskim Czerwonym Krzyżem, MKCK przekazał 16 000 ton pomocy najbardziej potrzebującym (dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawne, młode matki, dzieci itp.), żywność w postaci odzieży, koców, zestawów higienicznych itp. Środki i sprzęt medyczny otrzymało 411 szpitali w całym kraju.

Obecność MKCK w Polsce datuje się na pierwszą ćwierć wieku XX. MKCK otworzył swoją pierwszą misję w Warszawie w 1919 r., aby pomóc w repatriacji więźniów I wojny światowej do ich krajów ojczystych. W tym czasie zaangażował się również system Wysiłki w celu wyeliminowania tyfusuz wolontariuszami z nowo powstałego Polskiego Czerwonego Krzyża.