Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska partia rządząca proponuje projekt ustawy o zniesieniu zakazu dla Trybunału Konstytucyjnego za pośrednictwem Reutera

Polska partia rządząca proponuje projekt ustawy o zniesieniu zakazu dla Trybunału Konstytucyjnego za pośrednictwem Reutera

agencji Reutera | 05 maja 2023 12:51

WARSZAWA (Reuters) – Liczba sędziów w pełnym składzie polskiego Trybunału Konstytucyjnego zostanie zmniejszona na mocy projektu ustawy opublikowanego w piątek przez posłów partii rządzącej w celu przezwyciężenia sporu, który grozi zablokowaniem dostępu do funduszy unijnych.

Sąd podzielił spór o to, czy wygasła kadencja jego prezes Julii Przylibskiej, budząc wątpliwości, czy 11 poszukiwanych sędziów weźmie udział w kluczowej rozprawie 30 maja w sprawie reformy sądownictwa, którą kraj musi przejść, aby uzyskać UE fundusze.

Ustawa zmniejszyłaby liczbę sędziów wchodzących w skład pełnego sądu do dziewięciu.

„Proponowana ustawa uprości pracę Trybunału i pozwoli na szybsze rozpoznawanie spraw o kluczowym znaczeniu – zapewni kontynuację pracy Trybunału w sprawach, w których zebranie odpowiedniej liczby sędziów byłoby obiektywnie trudne lub niemożliwe, ” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

„Prawo zapobiegnie też celowej obstrukcji, która byłaby katastrofalna z punktu widzenia samej instytucji i całej RP”.

W lutym polski parlament uchwalił ustawę, która ma nadzieję, że rząd uwolni miliardy z unijnych pieniędzy, ale prezydent Andrzej Duda powiedział, że ma wątpliwości co do konstytucyjności zmian w sądownictwie i postanowił skierować sprawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Nie jest jasne, kiedy opublikowana w piątek ustawa trafi pod obrady parlamentu i czy rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) będzie miała większość, by ją uchwalić z powodu nieporozumień z jej młodszym partnerem koalicyjnym, suwerenną Polską.

Suwerenna Polska bardzo krytycznie odnosi się do wszelkich ustępstw wobec Brukseli w sprawie praworządności.

W lutym Komisja Europejska pozwała Polskę do sądu najwyższego UE w związku z naruszeniem prawa UE przez Trybunał Konstytucyjny. Pozew jest częścią szerszej walki o rządy prawa, która doprowadziła do wstrzymania unijnego finansowania dla Warszawy.