Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska otwiera nową morską drogę wodną, ​​aby zmniejszyć zależność od Rosji | tata

WARSZAWA, Polska (AP) – Czołowi przywódcy Polski biorą udział w otwarciu nowego – choć niedokończonego – kanału, który, jak mówią, oznacza, że ​​statki nie będą już musiały uzyskiwać zgody Rosji na pływanie z Bałtyku do portów Jeziora Wiślanego. .

Wydarzenie zaplanowano na 83. rocznicę sowieckiej inwazji na Polskę podczas II wojny światowej i symboliczne zakończenie moskiewskiej retoryki na temat gospodarki i rozwoju regionu graniczącego z rosyjską eksklawą Kaliningradu. Rząd twierdzi, że droga wodna daje Polsce pełną suwerenność w północno-wschodnim regionie, który potrzebuje inwestycji i rozwoju gospodarczego.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

Ile% 96 42? 2 =[ 3F:=E 2E 2 [email protected] @7 2=>@DE a 3:==:@? [email protected] WSca_ >:==:@?X[ 4FED [email protected] E96 ’:DEF=2 $A:E[ 62DE @7 v52?D<[ 2?5 H2D 56D:8?65 [email protected] [email protected] D9:AD [email protected] D2:= [email protected]> E96 q2=E:4 $62 2?5 E96 q2J @7 v52?D< [email protected] t=3=28 2?5 D>2==6C [email protected] @7 E96 [email protected]@? H:[email protected] @3E2:?:?8 [email protected]:K2E:@? [email protected] EC2G6= [email protected] #FDD:2VD $EC2:E @7 !:=2H2] xE2 = D @ D9 @ CE6? D E96 q2 = E: 4 \ E @ \ t = 3 = 28 C @ FE6 3J D @ > 6 '__ <: = @> 6E6CD Wdc? 2FE: 42 =>: = 6DX]k^am

kAm! @ =: D9! C6D: 56? Ep? 5CK6; sF52[ !C:>6 |:?:DE6C |2E6FDK |@C2H:64<: 2?5 C:89E\H:?8 CF=:?8 A2CEJ =6256C [email protected]=2H z24KJ?D<: A=2? [email protected] D2:= $2EFC52J [email protected] E96 ’:DEF=2 $A:E [email protected] @A6? E96 42?2=] $>2 == D9: AD 2? 5 J249ED 2C6 6IA64E65 E @36 2 == @H65:? @? $F? 52J]k^Am

Umm Sara[ [email protected] D9:AD [email protected] FD6 E96 A2DD286 F?E:= E96 [email protected] [email protected] E96 [email protected] @7 t=3=28 😀 566A6?65 [email protected] d >6E6CD W`e 766EX] %96 [email protected] <: D 6IA64E65 E @ 4 @ DE `__>: ==: @? K = @EJD WSa`>: ==: @? X[ H9:49 😀 2 [email protected] @7 [email protected][email protected] 36EH66? E96 ?2E:@?2= [email protected]?>6?E 2?5 4:EJ [email protected]:E:6D]k^am

READ  Hebel McDonald's błyszczy w regionalnych mistrzostwach stanowych spotkań i uderzeń | Wiadomości, sport, praca

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.