Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska: Liczba krajów międzynarodowych posiadających ważne zezwolenie na pobyt wzrosła o 15%

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że ​​w pierwszych trzech kwartałach tego roku liczba krajów międzynarodowych posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 15 proc.

Na podstawie tych samych dowodów w trzech kwartałach 2021 r. w Polsce wydano łącznie 525 tys. ważnych zezwoleń na pobyt, przy czym legitymują się nimi duzi obywatele, np. Ukraińcy, Białorusini i Gruzini – donosi SchengenVisaInfo.com.

Według tego samego źródła, największe grupy obywateli, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt ważne 1 października 2021 r.:

 • Ukraina ponad 293 000
 • Białoruś ma ponad 37 000
 • Niemcy ponad 19 000
 • Rosja ma ponad 13 000
 • Wietnam ponad 11 000
 • Indie mają ponad 10 000
 • Gruzja ponad 9000
 • Włochy powyżej 8000
 • Wielka Brytania ponad 6000
 • Chiny ponad 6000

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. liczba krajów międzynarodowych posiadających ważne zezwolenia na pobyt wzrosła o 68 tys.

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców największy wzrost liczby imigrantów zagranicznych do Polski dotyczy obywateli następujących regionów:

 • Ukraina – ponad 49 000
 • Białoruś – ponad 8 000
 • Gruzja – ponad 1000
 • Mołdawia – ponad 1000
 • Indie – ponad 1000

„Większość obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które można wydać na okres 3 lat. Obecnie takie dokumenty posiada łącznie 63 proc. W oświadczeniu Urzędu do Spraw Cudzoziemców czytamy:

Z tych samych dowodów wynika, że ​​urzędy wojewódzkie na następujących terenach wydają bardzo dużą liczbę zezwoleń na pobyt:

 • Województwo Mazowieckie
 • Mała Polska
 • Wielkopolska
 • Dolny Śląsk

„Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, wciąż obowiązują zmiany w polskim prawie dostarczającym specjalistycznych rozwiązań dla cudzoziemców. Raport mówi.

Na podstawie danych dostarczonych wcześniej przez europejskiego dostawcę statystyk EUROSTAT, Polska wydała największą liczbę zezwoleń na pobyt w celu zatrudnienia w 2020 roku.

READ  Spojrzenie Guardiana na gorące lato polityczne w Polsce: zmieniająca się pogoda | Redakcyjny

Te same dowody wykazały, że w 2020 r. wydano około 502 300 zezwoleń, co stanowi wzrost o 22 procent w porównaniu do wszystkich zezwoleń na pierwszy pobyt wydanych w państwach członkowskich UE.