Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska jest gotowa wycofać sprzeciw wobec minimalnego podatku od osób prawnych

Polska jest gotowa wycofać sprzeciw wobec minimalnego podatku od osób prawnych

Polska ma zamiar wyeliminować sprzeciw wobec nakazu, który UE chce wykorzystać do wprowadzenia globalnego minimalnego podatku od osób prawnych, co budzi nadzieję, że stanie się to prawem w 27 państwach członkowskich.

Według pięciu osób zaznajomionych z dyskusją, Warszawa ma zasygnalizować chęć wyrażenia zgody na ten ruch na spotkaniu ambasadorów UE w Brukseli dziś rano.

Jeśli żadne inne państwa członkowskie nie zgłoszą sprzeciwu w ostatniej chwili, może to utorować drogę do porozumienia między 27 stolicami podczas piątkowego spotkania ministrów finansów w Luksemburgu.

Decyzja Polski o rezygnacji z weta będzie odzwierciedleniem skoku naprzód dla UE Umowa międzynarodowa z zeszłego roku Spośród nich 136 krajów poparło wprowadzenie nowej 15-procentowej efektywnej stawki podatku od osób prawnych dla dużych przedsiębiorstw, znanej jako filar drugi.

Jednym z filarów tego samego porozumienia OECD jest zmuszanie 100 największych międzynarodowych korporacji na świecie do deklarowania zysków i płacenia wyższych podatków w krajach handlowych, ale posunięcie to zostało uwikłane w negocjacje międzynarodowe, a plany wdrożenia UE zostały opóźnione.

Unia Europejska pracuje nad przekształceniem Porozumienia w ramach Filaru Drugiego na prawo krajowe zarządzeniem, które wymaga jednomyślnej zgody. Urzędnicy UE twierdzą, że Polska wcześniej wycofała się po części z powodu odmowy Komisji zatwierdzenia aukcji funduszu odzyskiwania o wartości 36 miliardów euro.

Jednak porozumienie w sprawie polskiego planu naprawczego zawarte w tym miesiącu między przewodniczącą komisji Ursulą von der Leyen a premierem Mateuszem Morawieckim zniosło ten zakaz.

Dyplomaci powiedzieli, że będą uważnie monitorować stanowisko Węgier na spotkaniu ambasadorów w Brukseli dziś rano. Budapeszt nie skurczył się jeszcze na własne pole gry dla planu naprawy ze względu na stanowisko w sprawie norm prawnych.

Nie udało się od razu uzyskać komentarza do polskiego Ministerstwa Finansów.