Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska jest bliska przyjęcia kontrowersyjnego prawa majątkowego

WARSZAWA, Polska (AFP) – Senat RP zatwierdził w piątek kilka kontrowersyjnych zmian w przepisach dotyczących zwrotu mienia, przybliżając go o krok do ich przyjęcia.

Projekty przepisów spotkały się z ostrą krytyką ze strony Izraela i organizacji żydowskich, które twierdzą, że nowe prawo administracyjne uniemożliwi Żydom roszczenia o odszkodowanie lub mienie zajęte w czasie Holokaustu i epoki komunizmu.

Minister spraw zagranicznych Izraela Yair Lapid powiedział, że ustawa „poważnie zaszkodzi naszym stosunkom z Polską”.

W przypadku uchwalenia zmian zapobiegnie to unieważnieniu własności nieruchomości i innych decyzji administracyjnych po upływie 30 lat. . Wpływa na mienie polskie, żydowskie i inne. Polska twierdzi, że reaguje na oszustwa i wykroczenia w procesie wykupu, które doprowadziły do ​​eksmisji lub oddania nieruchomości handlarzom nieruchomości.

Trybunał Konstytucyjny zarządził zmiany, orzekając w 2015 r., że obecny stan przepisów administracyjnych jest sprzeczny z prawem naczelnym w Polsce.

Polskie władze twierdzą, że roszczenia o odzyskanie będą nadal możliwe na drodze sądowej, niezależnie od narodowości lub miejsca zamieszkania wnioskodawców.

Zmieniony projekt jest teraz kierowany do zatwierdzenia przez Izbę Deputowanych, po czym będzie wymagał podpisu wypowiadającego się na jego korzyść prezydenta Andrzeja Dudy.

Gideon Taylor, szef operacji Światowej Organizacji Odszkodowań dla Żydów, wezwał Izbę Reprezentantów do „odrzucenia całej ustawy”.

Dodał, że organizacja zachęca Polskę do „ostatecznego rozwiązania kwestii własności prywatnej poprzez przyjęcie ustawodawstwa kompleksowego reagowania”.

„Gdy ocaleni z Holokaustu się starzeją, zasługują na pewną miarę sprawiedliwości w swoim życiu” – powiedział Taylor.

Przed II wojną światową Polska była domem największej społeczności żydowskiej w Europie, liczącej 3,5 miliona mieszkańców. Większość z nich zginęła podczas Holokaustu pod okupacją niemiecką, a ich majątek skonfiskowano. Majątek został po wojnie przejęty przez władze komunistyczne w Polsce, podobnie jak majątek nieżydowskich właścicieli w Warszawie i innych miastach. Koniec komunizmu w 1989 roku otworzył drzwi do roszczeń odszkodowawczych, z których większość pochodziła od Polaków.

READ  Inwestor wspierany przez Sorosa finalizuje 40% zakupu wiodącego polskiego domu mediowego

Nierozwiązany problem jest stałym źródłem goryczy i napięć politycznych między Polską a Izraelem.

W 2001 r. w Sejmie uchwalono projekt ustawy o odszkodowaniach za skonfiskowany majątek prywatny, ale prezydent Aleksander Kwaśniewski go zawetował. Twierdził, że narusza to zasady równości społecznej i zaszkodzi rozwojowi gospodarczemu Polski, co oznacza, że ​​roszczenia odszkodowawcze skutkowałyby wysokimi płatnościami. Powiedział, że poszczególne sprawy sądowe powinny przechodzić przez sądy.

Polska jest jedynym krajem europejskim, który w swojej najnowszej historii nie wypłacił odszkodowania za własność prywatną przejętą przez państwo. Jedynie pozostałe żydowskie mienie gminne, takie jak niektóre synagogi, domy modlitwy i cmentarze, które w większości są w złym stanie, zostały w miarę możliwości zwrócone lub zrekompensowane.

————

Ta historia została poprawiona, aby pokazać, że izraelski minister ma na imię Yair, a nie Yari.