Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska i Francja wymieniają wtyski w sprawie wojny Rosji z Ukrainą | tata

Warszawa, Polska (AFP) – Polska wezwała w piątek ambasadora Francji w sprawie odniesienia się przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona do polskiego premiera jako „skrajnie prawicowego antysemity” w rodzącym się sporze o wojnę Rosji z Ukrainą.

Nie było od razu jasne, kiedy ambasador Friedrich Pelete przybędzie do polskiego MSZ. Urzędnicy w Polsce obwiniali za ostre słowa zapał kampanii przed wyborami prezydenckimi we Francji w ten weekend.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAm% 96 3: EE6C 6I492? 86 36EH66? | 24C @? 2? 5! @ = 2? 5VD! C:> 6 |:?: DE6C | 2E6FDK | @C2H: 64 <: 2AA62CD 2D 2؟ F؟ H6 = 4 @> 6 4C24 <:؟ E96 tFC @ A62؟ &؟: @؟ 'DF؟: EJ 7 @ C865 2>:5 @FEC286 @G6C #FDD: 2’D 288C6DD: @? @? &

Camex? 2? 😕 E6CG: 6H AF3 =: D965 @? =:? 6 3J E96 uC6? 49 {6! 2C:D:6? ? 6HDA2A6C% 9FCD52J[ |[email protected]? 42==65 |@C2H:64<: 2 “72C\C:89E 2?E:\$6>:E6 [email protected] 32?D {vq% [email protected]?D]„| 24C @?[ [email protected] 😀 D66<:?8 2 [email protected]?5 E6C> 😕 $F?52JVD [email protected][ [email protected] 4=2:>65 E92E |@C2H:64<: 92D 366? ECJ:?8 [email protected] 96=A uC6?49 72C\C:89E AC6D:56?E:2= 42?5:52E6 |2C:?6 {6 !6?]k^am

kAm!: @EC | F6 == 6C[ 2 [email protected]<6D>2? [email protected] [email protected]=2?5VD C:89E\H:?8 [email protected]?>6?E[ D2:5 :E H2D 2 “=:6” [email protected] DF886DE E92E |@C2H:64<: 925 2?JE9:?8 [email protected] [email protected] H:E9 2?E:\$6>:E:D> 2?5 3=2>65 |[email protected]?VD C6>2C<D @? E96 6>@E:@?D @7 2 962E65 6=64E:@? 42>A2:8?]k^am

kAm! @=6D 2C6 6DA64: 2 == J D6? D: E: G6 E @ 244FD2E: @? D @ 7 2? E:\$6>:E:D>[email protected]@[email protected] E92E}2K:v6C>2? J = 2C86 = J 42CC: 65FE:? ! @ = 2? 5]|DE @ 7 tFC @ A6VD y6HD =: G65:? ! @ = 2? 5367 @C6 (@C=5 (2C xx 2?5>:==: @?D A6C:D965:?562E9 42>ADC 896EE @D CF?3J v6C>2?} 2K:7 @C46D E92E @44FA :65 E96 4 @F?ECJ 5FC:?8 E96 H2C]k^Am

krzywka | 24C @? 5:5? VE DA64: 7J H92E 96 H2D C676CC:? 8 E @[ 3FE |@C2H:64<: 2?86C65 xDC26= 2?5 >2?J y6HD 😕 a_`g H96? 96 D2:5 E92E E96C6 H6C6 [email protected] “y6H:D9 [email protected]” @7 E96 [email protected][email protected]] | @C2H: 64 <: VD 8 @ G6C؟> 6? E 2 = D @:? EC @ 5F465 2 = 2H E92E A6? 2 =: K6D 2AA @ CE: @?:? 8 3 = 2> 6 E @! @ = 6D 7 @ C w @ = @ 42FDE 4C: >6D 4 @ >>: EE65 3J E96 v6C >2? D]p? @E96C = 2H | @C2H: 64 <: VD E62>😕 EC @ 5F465 67764E: G6 = J 32CD C6DE: EFE: @? @7 AC: G2E6 AC @A6CEJ E92E 925366? H? 65 3J @w = @42FDE G:4E:>D2? 5 H2D = 2E6C D6: K65 3J E96 DE2E6]k^Am

READ  Polska vs Szwecja: prognozowanie, godzina rozpoczęcia, telewizja, transmisja na żywo, wiadomości drużynowe i wyniki h2h - podgląd

kAm%96uC6? 49 = 6256 CVD C6>2C <: 'D 92CD9 4C: E: 4: D> @7 9: D E2 = : C! FE:? 😕 2 DE: == 7FE: = 6677 @ CE E @ 6? 5 E96 3 = 5D965:? & 😕 2 = D = : <6} 2K: v6C> 2? JVD = 6256C p5 @ = 7 w: E = 6CC E96 $ @ G: 6E & ?: @? VD y @D6A9 $E2 = :?]k^Am

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, rozpowszechniany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.