Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska grzebie szczątki historycznych przywódców demokratycznych | tata

WARSZAWA, Polska (AP) – Polska dokonała repatriacji z Anglii i pochowała szczątki trzech prezydentów na uchodźstwie, których służba w czasie II wojny światowej i zimnej wojny uświetniała zachowanie demokratycznych tradycji kraju, gdy kraj był prześladowany.

Prezydent RP Andrzej Duda i premier w sobotę przewodniczyli uroczystościom religijnym w Świątyni Opatrzności w Warszawie.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAm% 96 C6> 2:? [email protected] E96 E9C66 [email protected]>6C6>:8C66 AC6D:56? ED – (ł25JDł2H #24K <: 6H: 4K[ pF8FDE +2=6D<: 2?5 $E2?:Dł2H [email protected]<: — H6C6 [email protected] [email protected]> qC:E2:?VD }6H2C< 46>6E6CJ H96C6 E96J 925 C6DE65 2>@?8 [email protected]=:D9 A:[email protected] @7 E96 qC:E:D9 #@J2= p:C [email protected] [email protected] 925 72==6? :? E96 `hc_ q2EE=6 @7 qC:E2:?] ٪ 96 6>: [email protected]`hbh\`hfh H6C6 3FC:65 2E E96%6>A=6VD | 2FD @=6F>@7 6>: 8C66 AC6D: 56? ED]k^ Am

kAm! @ = 2? 5VD C: 89E \ H:? 8 8 @ G6C?> 6? E 92D H @ C <65 E @ DEC6؟ 8E96؟ ؟ 2E: @؟ 2 = AC: 56 2؟ 5 E @ C6DE @ C6 E96> 6>CJ @7 9:DE @C:4 7:8FC6D H9 @925366? 32? 65 F? 56C 564256D @ 7 4 @ >> F?: DE CF = 6]%9: DA @ =: 4J 92D 366? 2AA = 2F565 3J @ = 56C 86? 6C2E: @? D 3FE: D 2 = D @ FD65 2D 2 E= 3J? 2E: @? 2 =: DE 8C @ FAD]k^ Am

kAm%96{@? 5 @? \32D658 @G6C?>6? E \:? \ 6I: = 6 H2D E96 A @ =: E: 42 = C6AC6D6? E2E: @? 7 @ C! @ = 2? 5 5FC:? 8 E96 H2C[ H96? E96 [email protected]?ECJ H2D F?56C @44FA2E:@? 3J }2K: v6C>2?J] qFE 2D 2 C6DF = E @ 7 A @ DE \ H2C 28C66 > 6? ED[ E96 :?E6C?2E:@?2= [email protected]>>F?:EJ [email protected]?:K65 @?=J E96 [email protected]:6E\[email protected]:?E65 [email protected]?>6?E 😕 (2CD2H]k^am

kAm%968 @G6C?>6? E \:? \ 6i: = 6 4 @? MI:? F65 E @ 36 E96 2FE9 @ C: EJ 7 @ C! @6D = H9 @49 @D6?EE @C6EFC? E @ 4 @ >> F?: DE \ 4 @? WE @ == 65! @ = 2? 5 2? 5 7 @ C 8 @ G6C?> 6? E @ AA @? 6? ED:? E96 4 @ F? Ecj]k^am

Camex? hh[ 27E6C [email protected]=2?5 D965 [email protected]>>F?:DE CF=6 2?5 6>32C<65 @? 2 56>@4C2E:4 A2E9[ E96 :?D:8?:2 2?5 E96 [email protected] @7 AC6\H2C 56>@4C24J H6C6 EC2?D76CC65 [email protected] (2CD2H] %96 AC6D: 56? E \:? \ 6I: = 6 2E E96 E: > 6[ #JDK2C5 [email protected]@HD<:[ 92?565 E96 :?D:8?:2 @G6C [email protected] 56>@4C2E:42==J\6=64E65 !C6D:56?E {649 (2=6D2]k^am

READ  Jackson i Brommel odnieśli zwycięstwa w Śląskiej Diamentowej Lidze

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, rozpowszechniany, przerabiany ani redystrybuowany bez zezwolenia.