Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska firma Respect Energy rozważa opublikowanie nowego francuskiego projektu SMR: jądrowego

16 stycznia 2023 r

Rescue Energy, polski dystrybutor energii odnawialnej, podpisał umowę z EDF na współpracę przy rozwoju projektów energetyki jądrowej w Polsce w oparciu o francuską technologię małych reaktorów (SMR).

Widok na fabrykę Nuward SMR (fot. EDF)

„Ta umowa odzwierciedla zdecydowany zamiar Respect Energy i EDF, aby wspólnie przyspieszyć rozwój projektów SMR w Polsce i potwierdza duże zainteresowanie technologią Nuward, którą wybrał ten handlowiec energią, aby rozszerzyć swoją obecność w dziedzinie energii jądrowej”. — powiedział we wspólnym oświadczeniu. „Respect Energy i EDF rozpoczną teraz wspólnie proces oceny nowych lokalizacji i będą kontynuować prace nad szczegółowym biznesplanem i planami finansowymi dla tego przedsięwzięcia”.

W październiku 2021 roku EDF złożył polskiemu rządowi ofertę budowy do sześciu bloków EPR. „Niewiążąca oferta wstępna” to zestaw opcji dla Polski. Wyszczególnił inżynierię, zamówienia i budowę, które będą wymagane dla czterech do sześciu jednostek EPR, w dwóch lub trzech lokalizacjach. Każda jednostka EPR produkowałaby 1650 megawatów, gdyby została wybrana — polski rząd ogłosił pod koniec zeszłego roku, że wybrał technologię Westinghouse dla co najmniej trzech pierwszych z planowanej floty reaktorów.

„Dzięki dużym rodzinnym reaktorom energetycznym (EPR) uzupełnionym przez Nuward SMR, EDF oferuje pełną europejską ofertę pomocy w dekarbonizacji polskiej gospodarki i zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego kraju” — powiedział Respect Energy i EDF.

„EDF ma przyjemność współpracować z Respect Energy, europejskim graczem na rynku energii z siedzibą w Polsce, który specjalizuje się w projektach zielonej energii” — powiedział Vakisasay Ramani, wiceprezes EDF odpowiedzialny za rozwój nowych technologii jądrowych. „Dzięki tej umowie o współpracy posuwamy się naprzód z pierwszym europejskim projektem SMR w Polsce, przyczyniając się do suwerenności energetycznej i przejścia Polski na zrównoważone, niskoemisyjne sposoby produkcji energii elektrycznej. Poprzez nasze portfolio reaktorów jesteśmy zobowiązani do spełnienia polskich wymagań cywilnych ambicje nuklearne poprzez obie technologie Wielka energia i SMR”.

READ  Polski wysłannik wzywa Pakistan do zwiększenia handlu dwustronnego

Sebastian Japonski, Prezes Zarządu Respect Energy Holding, powiedział: „Respect Energy jest dumny z udziału w projektach rozwojowych SMR w Polsce. Współpraca z EDF – największym na świecie operatorem jądrowym – pozwoli nam wesprzeć polską transformację energetyczną a także przyczynić się do spełnienia wymagań dotyczących bezpiecznej i neutralnej energii elektrycznej Podpisując umowę o współpracy na wyłączność, rozpoczynamy ambitny projekt wdrożenia w naszym kraju pierwszego europejskiego SMR, który pomoże nam w dekarbonizacji polskiej gospodarki i rozszerzy naszą rosnącą portfel emisji”.

Projekt Nuward został uruchomiony we wrześniu 2019 r. przez francuski Komitet ds. Energii Alternatywnych i Energii Atomowej (CEA), EDF, Naval Group i TechnicAtome. Nuward – składający się z elektrowni SMR o mocy 340 MW z dwoma reaktorami wodnymi pod ciśnieniem (PWR) o mocy 170 MW każdy – został opracowany wspólnie z francuskim doświadczeniem w zakresie reaktorów PWR. Oczekuje się, że technologia ta zastąpi starzejące się elektrownie węglowe, naftowe i gazowe, które emitują duże ilości dwutlenku węgla na całym świecie i będzie wspierać inne zastosowania, takie jak produkcja wodoru, ciepłownictwo miejskie i miejskie czy odsalanie wody.

Nuward jest obecnie w fazie projektowania koncepcyjnego, która koncentruje się na wyborze kluczowych cech technicznych przy jednoczesnym zapewnieniu realnej przewagi konkurencyjnej. Belgijska firma inżynierska Tractebel otrzymała w maju zeszłego roku zlecenie na przeprowadzenie badań w celu ukończenia projektu koncepcyjnego „pierwszego SMR w Unii Europejskiej”.

Oczekuje się, że kolejna faza projektu, ukończenie podstawowego projektu, rozpocznie się w tym roku i zakończy do 2025 r. Projekt powinien znajdować się w „fazie zaawansowanej koncepcji” między 2025 a 2030 r., kiedy to Nuward ma zostać zatwierdzony i opracować dostawę serii.

Budowa pilotażowego Nuward SMR ma rozpocząć się w 2030 roku. Budowa tej jednostki ma potrwać trzy lata.

W czerwcu ogłoszono, że projekt Nuwarda będzie studium przypadku dla wczesnego wspólnego europejskiego przeglądu regulacyjnego prowadzonego przez francuski urząd ds. bezpieczeństwa jądrowego z udziałem czeskiego i fińskiego urzędu nadzoru jądrowego.

READ  Biznesplan, proces produkcyjny i związane z tym koszty

Polska ma kwitnącą scenę małych reaktorów, a energochłonne przedsiębiorstwa przemysłowe przechodzą na nowe małe reaktory.

Zbadane i napisane przez World Nuclear News