Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska dodaje ciążę do danych medycznych pacjentów | tata

WARSZAWA, Polska (AP) – Nowe prawo, które weszło w życie w Polsce w sobotę, wymagające przesyłania informacji o ciąży do krajowego systemu cyfrowego, wzbudziło obawy wśród organizacji kobiecych, że może to być kolejny sposób kontrolowania życia kobiet przez konserwatywny rząd.

Grupy kobiet donoszą, że rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia umożliwi władzom monitorowanie ciąż jako kolejnego środka kontroli w kraju poprzez bardzo surowe prawo antyaborcyjne.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAm%96>:?: DECJ 925 56?: 65 E9: D[ D2J:?8 E96 C68F=2E:@? DE6>D [email protected]> [email protected]? &?:@? 5:C64E:G6D 2?5 H:== 96=A [email protected]@CD EC62E A2E:6?ED 3J [email protected]:5:?8 E96> H:E9 G:E2= :[email protected]>2E:@? BF:4<=J]k^am

Wczoraj? @52JVD! @ = 2? 5 6G6CJ 492? 86 C6 = 2E:? 8 E @ C6AC @ 5F4E: @?[ 2?5 6DA64:2==J H96? :E 42==D [email protected] [email protected]==64E:?8 @7 D6?D:E:G6 [email protected]?2= :[email protected]>2E:@?[ 😀 >6E H:E9 DFDA:4:@? @7 325 :?E6?E:@?D[Q D2JD zCJDEJ?2 z24AFC2[ 9625 @7 E96 utst#p[ [email protected]?52E:@? [email protected] (@>6? 2?5 u2>:=J !=2??:?8]k^am

kAmutst #p 92D 42 == 65 @? [email protected]>6? E @ C6> 2:? 42 => 3FE DE2J G: 8: = 2? E 23 @ FE E96 C68F = 2E: @? E92EVD [email protected]=2C=J C676CC65 [email protected] “AC68?2?4J C68:DE6C]Qk^Am

kAm &? 56C! @ = 2? 5VD C: 89E \ H:? 8 8 @ G6C?> 6? mi[ [email protected]:@? 😀 [email protected] 😕 @?=J :7 E96 AC68?2?4J E9C62E6?D E96 [email protected]>2?’D 962=E9 @C C6DF=ED [email protected]> 4C:>6 =:<6 C2A6 @C :?46DE] (@> 6? 2C6? E A6? 2 =: K65 7 @ C 23 @ CE: @? D[ @?=J [email protected] [email protected]>:?8 @C 2DD:DE:?8 😕 E96>]k^am

kAmp AC @ G: D: @? 2 == @ H:? 8 23 @ CE: @? @7 76EFD6D H: E9 86? 6E: 4 56764ED H2D AC @? @ F? 465 F? 4 @? DE: EFE: @? 2 = 3J 2 E @ A 4 @ FCE[ E96 [email protected]?DE:EFE:@?2= %C:3F?2=[ [email protected] CF=:?8D @7E6? 72== 😕 =:?6 H:E9 E96 CF=:?8 A2CEJVD G:6HD]k^am

READ  Lokalni pomoc w Polsce | Wiadomości, sport, praca

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.