Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska: CPI potwierdzony w czerwcu na poziomie 4,4% | Muzyka pop

Ostateczny odczyt CPI potwierdził, że inflacja spadła w czerwcu z 4,7% do 4,4% r/r. Ceny paliw wzrosły o 27% rok do roku i nadal mają znaczący wpływ na wskaźnik CPI, choć mniej niż miesiąc temu. Koszt energii wzrósł o 4,4% rok do roku, tyle samo co w maju. Ceny żywności przyspieszyły z 1,7 do 2% r/r (głównie mięso i warzywa).

Szacujemy, że inflacja bazowa w czerwcu spadła do 3,5% r/rz 4,0% miesiąc wcześniej. Wynika to po części z niższych cen usług (6,1% r/r wobec 6,8% r/rw maju i kwietniu), w szczególności usług telekomunikacyjnych, opłat nadawczych i opłat za wywóz śmieci. Niższe były również koszty usług transportowych. Inflacja cen surowców nieznacznie spadła do 3,8% r/rz 4,1% r/rw maju. Wynikało to z wolniejszego wzrostu cen mebli i sprzętu AGD oraz niższych r/r cen odzieży i obuwia. Z drugiej strony przyspieszyły ceny usług takich jak turystyka, hotele i restauracje. To efekt złagodzenia ograniczeń zdrowotnych i otwarcia tych oddziałów.

Naszym zdaniem spadek inflacji bazowej jest przejściowy. Zamknięcie ujemnej luki produkcyjnej powinno ponownie wywrzeć presję na wzrost cen. Silny popyt, napędzany m.in. podwójnym bodźcem fiskalnym (inwestycje z ożywienia i obniżki podatków z polskiego porozumienia) powinien iść w parze z przedłużającymi się zawirowaniami po stronie podażowej. Wierzymy, że te zakłócenia mogą być odczuwalne w gospodarce światowej w przyszłym roku, ponieważ postęp szczepień w krajach rozwijających się pozostaje słaby. Spodziewamy się, że w miarę wzrostu popytu firmy będą w stanie łatwo przenosić wyższe koszty na ostateczne ceny surowców.

Ze względu na fundamentalne efekty i trendy na rynkach światowych wzrost cen żywności powinien być kontynuowany. W związku z tym szacujemy, że po chwilowym spadku CPI, w IV kw. powinna ona ponownie zacząć przyspieszać z 21 do ok. 1 proc. 4,9% r/rw grudniu 2021 r. Szacujemy CPI w 2021 r. średnio na 4,1% i 3,5% w roku następnym.

READ  Nowe wytyczne ESG mogą ożywić polski rynek kapitałowy

Projekcja NBP na lipiec wykazała podobne tendencje. Nie uwzględnia to jednak skutków polskiego porozumienia, które naszym zdaniem jest proinflacyjne ze względu na pobudzanie popytu konsumenckiego. . Brak tego efektu jest być może powodem, dla którego eksperci NBP są bardziej optymistyczni co do średniej inflacji w Polsce w przyszłym roku (3,3% r/r) niż obecnie.

Uważamy, że listopadowa aktualizacja prognoz NBP może być kluczowa dla możliwych zmian w polityce pieniężnej w Polsce. Powinno to pozwolić na ilościową ocenę konsekwencji dla PKB i inflacji wynikających z jesiennej fali COVID-19 (uważamy, że będzie umiarkowana), jak również z zapowiadanych zmian w polskim układzie (do tego czasu powinniśmy znają już szczegółowe przepisy prawne).