Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska bada „środowiskową katastrofę” śmiertelności ryb |  tata

Polska bada „środowiskową katastrofę” śmiertelności ryb | tata

WARSZAWA, Polska (AP) – Polska wysłała żołnierzy do pomocy w oczyszczeniu rzeki Odry, która biegnie wzdłuż granicy z Niemcami, po tym, jak 10 ton martwych ryb wypłynęło z drogi wodnej, co jeden z urzędników nazwał „katastrofą środowiskową”.

Stowarzyszenie rybaków z Zielonej Góry na zachodzie Polski poinformowało w piątek, że zawiesiło połowy w rzece z powodu niepotwierdzonych doniesień w niemieckich mediach, że rzeka może być zanieczyszczona rtęcią.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAmx? G6DE: 82E: @? D 2C6 F? 56CH2J E @ 56E6C>:? 6 E96 42FD6 @ 7 E96 > 2DD 5: 6 \ @ 77 @ 7 7: D9]wF86? F>36CD @ 7 5625 7: D9 H6C6 7: CDE DA @ EE65? 62C E96 D @FE9H6DE6C? ! @ =: D9 E @ H? @ 7 ~ = 2H2:? = 2E6 yF = J.[ 2=@?8 H:E9 2?:>2=D DF49 2D 362G6CD]k^am

kAm” (6 2C6>DE =: <6 = J 562 = :؟ 8 H: E9 2 4C:> 6 H96C6 2 DF3DE2? 46 H2D 😕 WE @ 5F465:? E @ E96 H2E6C E92E 42FD6D E96562E9 @ 7 7: D9 2? 5 @E96C @C82?:D>D]%9:D:D 4FCC6? E = J 36:? 8 G6C: 7: 65[” y246< ~K5@32[ !@=2?5’D 56AFEJ 4=:>2E6 2?5 6?G:C@?>6?E >:?:DE6C[ D2:5]k^am

kAm! @ = 2? 5VD A @ =: E: 42 = @ AA @ D: E: @? 2? 5 = @42 = C6D: 56? ED 92G6 244FD65 E96 8 @ G6C?> 6? E @ 7! C:> 6 |:?: DE6C | 2E6FDK | @C2H: 64 <: @ 7 36:؟ 8 ED = @ HE @ 4 @؟ 7C @؟ E E96 AC @ 3 = 6>]k^am

kAm! CK6 > JOD = 2 godziny s242[ E96 9625 @7 !@=:D9 (2E6CD[ E96 ?2E:@?2= H2E6C >2?286>6?E 2FE9@C:EJ[ D2:5 %9FCD52J E92E `_ E@?D @7 5625 7:D9 2=C625J H6C6 C6>@G65 7C@> E96 C:G6C]k^am

kAm” %9:D D9 @HD E92E H6 2C6 562=:?8 H:E9 2 8:82?E:4 2?5 @FEC286 @FD64@=@8:42=42E2DEC @A96[” 96 D2:5 2E 2 ?6HD 4@?76C6?46 96=5 ?62C E96 C:G6C[ H96C6 @77:4:2=D 72465 2?8CJ =@42= C6D:56?ED]k^am

kAmt? G: C @?> 6? E2 = AC @ E64E: @? 2FE9 @C: E: 6D:? E96 D @FE9H6DE6C? 4: EJ @ 7 (C @ 4 = 2H 925 62C =: 6C? E: 7: 65 = @ 42 = AC @ D64FE @ CD E92E E96 4 @ F? ECJ’D D64 @? 5 \ = @? 86DE C : G6C 2AA62C65 E@92G6 366?A@:D@?65]k^Am

READ  Johnson ma znaczną przewagę finansową nad konkurencją | Wiadomości, sport, praca

kAms676? D6 |:?: DE6C | 2C: FDK qł2DK4K2 <2 ؟؟ @ F؟ 465٪ 9FCD52J E92E 3 @ E9 C68F = 2C D @ = 5: 6CD 2؟ 5 C6D6CG: DED H6C6 36:؟ 8 56A = @ J65 E @ 96 = A C6> @G6 A @ == FE2? ED 7C @> E96 C: G6C]k^ Am

kAmz? @ H? 2D E96~56C:? v6C > 2? 2-5 E96 ~ 5C2:? ! @ =: D9 2? 5 RK649[ E96 C:G6C 7=@HD ?@CE9H2C5 7@C 9F?5C65D @7 >:=6D 7C@> E96 ~56C |@F?E2:?D @7 rK649:2 2?5 6>AE:6D 😕 E96 q2=E:4 $62]k^am

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.