Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polimex Mostostal SA: wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę bloków gazowych PGE w Elektrowni Dolna Odra


W czwartek 25 listopada 2021 r. w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych wmurowano kamień węgielny pod budowę dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra. Jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Budowane jednostki będą największą i najnowocześniejszą elektrownią gazową w Polsce. Zaawansowanie realizacji projektów przekroczyło 40 proc. Inwestycja o wartości ok. 5 mld zł zostanie zakończona do końca 2023 roku.

Inwestycje w moce oparte na gazie ziemnym są zgodne ze strategią Grupy PGE i wynikają z konieczności zbilansowania systemu wraz z rosnącą rolą OZE oraz brakiem elastycznych mocy wytwórczych w Polsce. Nowy niskoemisyjny blok gazowy zastąpi moc nawadnianego węgla, przyczyniając się do stopniowej dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.

Głównym motorem transformacji energetycznej w Polsce są firmy posiadające udziały w Skarbie Państwa. Istotnym elementem dywersyfikacji źródeł energii są inwestycje takie jak w Elektrowni Dolna Odra, realizowane przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Jest to również bardzo ważny element przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Jednocześnie kluczowa jest możliwość wykorzystania paliwa gazowego z pobliskiego terminalu LNG w Świnoujściu oraz wykorzystania możliwości Gazociągu BałtyckiegoI Potwierdza Jacek Sasin, Wicepremier RP, Minister Aktywów Państwowych.

Budowa nowych mocy gazowych jest jednym z elementów sprawiedliwego energetycznie przejścia w kierunku niskiej i zerowej emisji. Gaz jako paliwo przejściowe jest niezbędnym kierunkiem stopniowego zmniejszania udziału węgla w miksie energetycznym Polski. Nowe bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra to gospodarka niskoemisyjna, bezpieczeństwo energetyczne w kraju i stabilne dostawy energii, a także nowe miejsca pracy podczas budowy i późniejszej eksploatacji. W dobie transformacji to dla nas priorytet – powiedziała Anna Mosqua, Minister Klimatu i Środowiska.

Nowe bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra będą produkować energię elektryczną w przybliżeniu na poziomie zapotrzebowania. 2,5 miliona rodzin. Inwestycja zostanie uruchomiona w IV kwartale 2023 roku.

Powstające inwestycje PGE w gaz to jedna z najnowocześniejszych elektrowni gazowych w Europie i jeden z kluczowych elementów przejścia grupy na elektrownie niskoemisyjne. To także przykład tego, jak w praktyce zmienił się polski sektor energetyczny.

READ  Komisja: Niektóre kraje UE nie dotrzymają kwietniowego terminu realizacji planów naprawy

Technologia elastycznej generacji w tego typu module zapewni stabilność systemu i będzie istotnym wsparciem dla wielu lądowych farm wiatrowych na Pomorzu oraz powstających farm offshore na Bałtyku, w tym największych farm offshore budowanych przez Grupę PGEpowiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Realizacja projektu na taką skalę jest także motorem rozwoju regionu i specyficznych funkcji wokół inwestycji. Obecnie na budowie pracuje ok. 400 pracowników, ale w szczytowym momencie, który jeszcze przed nami, będzie to prawie 2,5 tys. osób– Potwierdzony.

Moc nowej elektrowni Dolna Odra została nagrodzona 17-letnim kontraktem na dużej aukcji rynku mocy, która będzie obowiązywać od 2024 roku. Będzie spełniać rygorystyczne normy emisji do środowiska. Obecnie średnia emisja wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym wynosi około 0,8 tony dwutlenku węgla2 / megawatogodzin. W nowych jednostkach będzie mniej niż 0,35 tony dwutlenku węgla2 / megawatogodzin. Tym samym uruchomienie nowych jednostek pozwoli na redukcję emisji o ok. 2-3 mln ton dwutlenku węgla2 każdego roku.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i montaż oraz uruchomienie i uruchomienie dwóch bloków gazowo-parowych o kompletna infrastruktura podziemna. Wartość netto tego kontraktu to 3,7 mld zł. Zamówienie obejmuje również dodatkową 12-letnią umowę serwisową o wartości netto ponad 1 mld zł.

Jesteśmy dumni, że dzięki rozwiązaniom energetycznym GE możemy wspierać transformację energetyczną Polski oraz cele PGE w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego i efektywności kosztowej.

Dzięki budowie bloków gazowych w Dolnej Odrze elektrownia będzie produkować energię elektryczną z niższą emisją, a dodatkowo technologia gazowa GE zapewni stabilność i niezawodność oraz umożliwi dalszy rozwój energetyki odnawialnej w polskim systemie energetycznym powiedział Sławomir Żygowski, Prezes Zarządu GE Polska, Dyrektor Wykonawczy na Kraj.

READ  Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa przyznaje 500 000 $ stypendiów na studia | Biznes

Dzisiejsza uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę dwóch bloków w Nowym Czarnowie, strategicznego projektu w portfolio Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, to dla nas wszystkich ważny dzień. Jesteśmy dumni z naszego wkładu w budowanie „Polskiej Przyszłości”. Nowe bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra to dziś największa i najnowsza inwestycja w kraju realizowana przez Polimex Mostostal.

Nasza unikalna multidyscyplinarna wiedza w połączeniu z profesjonalnym wsparciem technologicznym GE jest gwarancją, że ta inwestycja będzie naszym wspólnym sukcesem i kolejnym strategicznym blokiem energetycznym w Polsce, który zbudujemy dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej – powiedział Krzysztof Vegat, Prezes Zarządu Polimex Mostostal.

Budowa dwóch nowych bloków gazowych pozwoli na przywrócenie potencjału wytwórczego Elektrowni Dolna Odra. Inwestycje w nowoczesne obiekty opalane gazem to gwarancja długoletniej pracy elektrowni, która jako jedyny generator systemowy dla północno-zachodniego regionu Polski odgrywa strategiczną rolę w krajowym systemie energetycznym.

Obecnie, po postoju dwóch bloków węglowych w Elektrowni Dolna Odra pod koniec 2020 roku, w tym miejscu eksploatowane są cztery bloki energetyczne o łącznej mocy 908 MW, zasilane węglem kamiennym. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej produkuje również ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych Gryfina.

Wyposażone są w instalacje redukujące emisje tlenków azotu, siarki i pyłów, a dzięki zastosowaniu najnowszych technologii spełniają obowiązujące normy emisyjne.

zastrzeżenie

Polimex-Mostostal SA Udostępnij tę treść na 29 listopada 2021 Ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawarte w nich informacje. Rozprowadzane przez ogólny, nieedytowane i niezmodyfikowane, datowane 29 listopada 2021 o 17:10:05 UTC.