Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Poland Spring ma nadzieję podwoić liczbę wycofań z odwiertu w hrabstwie York

W obliczu uporczywej suszy w południowym Maine, Polska Wiosna proponuje podwojenie wydobycia ze studni w Hollis do 60 milionów galonów rocznie. Firma twierdzi, że w lokalnej warstwie wodonośnej jest dużo wody, nawet podczas suchych lat.

W środę wieczorem Rada Planowania Hollis wysłuchała prezentacji konsultanta hydrogeologa Matta Reynoldsa, który został zatrudniony przez firmę do przeglądu planu. Reynolds twierdzi, że dane z monitoringu firmy pokazują, że warstwa wodonośna może wspierać większe wydobycie wody.

„Na podstawie tych danych proponujemy zwiększenie wycofania odwiertu 6 z 30 milionów galonów rocznie do 60 milionów galonów rocznie” – mówi Reynolds. ładowanie wynosi około 1300 milionów galonów rocznie.”

Firma twierdzi, że będzie kontynuować monitorowanie pobliskich studni przydomowych i zwiększy monitorowanie strumieni i dopływów pod kątem wszelkich oznak wyczerpywania się wód gruntowych.

Poland Spring twierdzi, że projekt nie zwiększy ruchu ciężarówek do zakładu w Hollis, który odbywa średnio około 350 kursów dziennie.

Spotkało się jednak ze znaczącym sprzeciwem miejscowych, a rada planistyczna zaplanowała wysłuchanie publiczne na 14 września.

READ  Błaszczak: 218 wyrzutni Chunmoo dla Polski