Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polacy stoją na czele rozwoju Uniwersytetu w Angoli

Projekt przyczyni się do rozbudowy uczelni i poprawy dostępu do szkolnictwa wyższego

Projekt jest realizowany przez spółkę joint venture kierowaną przez Quenda Business, polską firmę zajmującą się zarządzaniem projektami, międzynarodową firmą doradczą i biznesową, która działa w całej Afryce Subsaharyjskiej, w szczególności w Angoli i Demokratycznej Republice Konga.

Partnerem Quendy jest polski wykonawca Torhamer, który specjalizuje się w kolejnictwie i infrastrukturze.

Standard Chartered Bank pełni funkcję Koordynatora Kredytów Społecznych, Prowadzącego Księgę Popytu oraz Banku Koordynującego przy wsparciu Polskiej Agencji Kredytów Eksportowych Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Według Standard Chartered Bank połączenie KUKE i finansowania komercyjnego pomaga angolskiemu Ministerstwu Finansów osiągnąć długoterminowe wyniki dla kluczowej infrastruktury po konkurencyjnym poziomie cenowym.

Rozszerzenie University of Namibe to priorytetowy projekt edukacyjny w Angoli, zgodny z planem rządu Angoli mającym na celu poprawę sektora edukacji i rybołówstwa. Jako uczelnia publiczna projekt przyczyni się do rewitalizacji rybołówstwa i rybołówstwa morskiego w Namib.

Uczelnia oferuje kształcenie akademickie i zawodowe w zakresie rybołówstwa, technologii, nauk humanistycznych i przyrodniczych.

Powiązana informacja

Standard Chartered twierdzi, że finansowanie pomoże ukończyć budowę w pełni funkcjonalnego kampusu uniwersyteckiego i będzie miało znaczący wpływ na lokalną gospodarkę miasta Moçâmedes i otaczającego go regionu Namibii.

Dostęp do szkolnictwa wyższego, wcześniej dostępny tylko w innych dużych miastach, teraz będzie możliwy lokalnie, co zachęca młodych ludzi do pozostania w południowej Angoli.

Przyjazd profesorów i pracowników uczelni zwiększy popyt na towary i usługi, a obiekty mają stworzyć nowe stałe miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców. Projekt daje możliwość nawiązania sojuszu między wyższym szkolnictwem zawodowym a przemysłem poprzez kształcenie studentów, co ma fundamentalne znaczenie w programach szkolenia rybaków.

Prezes KUKE Janusz Vladyczak powiedział: „Ten projekt pokazuje, że polskie firmy mogą zdobywać kontrakty na rynkach, na których do tej pory były marginalnie obecne. Tutaj KUKE odegrała ważną rolę, łącząc uczestników i zapewniając finansowanie. Jesteśmy dumni, że po naszym udziale w rozwój szpitali Born in Ivory Coast wspieramy kolejny projekt, który ma tak pozytywny wpływ na lokalną społeczność w Afryce.”

READ  Huawei zamierza dostarczać technologię do kompleksu energetycznego w Polsce

Umowa jest następstwem niedawnego ogłoszenia finansowania wspieranego przez ECA w wysokości 238 mln EUR (204 mln GBP) dla rządu Angoli na budowę nowej infrastruktury wspierającej krajowy przemysł rolny i sieć transportową. We wrześniu 2021 roku Bank ogłosił również finansowanie w wysokości 1,1 mld USD na rozwój krytycznej infrastruktury wodociągowej obsługującej stolicę Angoli, Luandę.

Czy masz historię? Wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected]