Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Podwyżka stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski jeszcze się nie skończyła | Eksploduj, Eksploduj

Podtrzymujemy naszą prognozę PKB na 2022 r. na poziomie 3,2%, ale zwracamy uwagę na ryzyko w górę. Dane za początek 2022 r. były bardzo mocne (szczególnie produkcja przemysłowa), co wymagało 7-8% wzrostu PKB r/r za I kwartał. Wojna na Ukrainie znacząco wpłynie na wymianę handlową (przy 50% spadku eksportu zarówno do Ukrainy, jak i Rosji). Jednak środki fiskalne (do tej pory ogłoszono 3% PKB) i przyjmowanie uchodźców (około 0,7-1,4% PKB) powinny zwiększyć konsumpcję, pomimo rosnącego CPI i szoków zaufania.

Silna deprecjacja powinna sprzyjać efektom drugiej rundy, tj. firmy mogą przenosić wyższe koszty (towary, płace itp.) na CPI. Proces ten wciąż trwa, jak wykazały badania biznesowe, takie jak PMI. Polityka fiskalna tylko zaostrzy długoterminowe ryzyko inflacyjne. Biorąc to pod uwagę, zrewidowaliśmy w górę naszą prognozę CPI na 2022 r. do średnio 10,5% (z ryzykiem w górę) i 8,4% r/r w 2023 r.

Ostatnie wypowiedzi Komitetu Polityki Pieniężnej (RPP), w tym prezesa NBP Adama Glapińskiego, wskazują na przesunięcie w kierunku nastawienia jastrzębiego, celując w niższy CPI i silniejszy złoty. Nasza analiza sugeruje, że stopy powinny wynosić około 7,5%, a nasze prognozy PKB i CPI na lata 2022-23 oparte są na tym, czy nastawienie RPP było podobne do nastawienia Rady w latach 2010-16 (było bardziej jastrzębie niż RPP w latach 2016-22). , ale historycznie umiarkowane). Nasza centralna prognoza dla stóp NBP w 2022 r. to 6,5% i 7,5% w 2023. Spodziewamy się wzrostu o 50 pb w tym tygodniu (z ryzykiem w górę), a retoryka pozostaje jastrzębia – biorąc pod uwagę powyższe tło CPI, NBP jest gotowy do umocnienia złotego Retoryka i połączenie nieoptymalnych polityk (znaczne poluzowanie polityki fiskalnej) zwiększają ryzyko trwałego CPI.

Rynki walutowe i pieniężne: Widzimy duże pole do odreagowania złotego w 2022 roku. Kurs EUR/PLN powinien zbliżyć się do 4,50 do końca roku lub wcześniej. Odzwierciedla to zmianę polityki NBP. Bank centralny nie tylko powinien znacząco podnieść stopy procentowe (więcej niż bieżąca), ale teraz zacznie przekazywać zewnętrzne finansowanie przez rynek. Stanie się to głównym czynnikiem wspierającym złotego, gdy Polska przenosi na rynek środki unijne, a dostęp do funduszu naprawczego prawdopodobnie zostanie częściowo rozwiązany w II kwartale roku.

READ  Kraje, regiony i organizacje zobowiązują się do stopniowego wycofywania i finansowania dużej energetyki węglowej

Dług krajowy i jego stawki: Widzimy pole do dalszego wzrostu rentowności polskich obligacji skarbowych (POLGB), szczególnie w krótkim terminie. Płatność w 2022 i 2023 roku sugeruje, że złagodzenie polityki pieniężnej w przyszłym roku, które wciąż jest na poziomie rynkowym, jest mało prawdopodobne. Ponadto zobowiązania finansowe rządu wskazują na zwiększone potrzeby pożyczkowe w nadchodzących miesiącach. Nie wiadomo jednak, ile sfinansuje dług agencji (PFR czy BGK) i jak duże będą potencjalne zakupy obligacji NBP.