Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Plan rozszerzenia stosunków handlowych między Turcją a Polską

Plan rozszerzenia stosunków handlowych między Turcją a Polską

W dzisiejszym połączonym świecie znaczenie współpracy gospodarczej między krajami ma kluczowe znaczenie. Wśród różnych powiązań globalnych bliskie stosunki gospodarcze Polski i Turcji ucieleśniają siłę współpracy i wzajemnych korzyści. Pomimo odległości geograficznej te dwa kraje łączy silna więź zakorzeniona w splatających się interesach gospodarczych.

Badanie kontekstu historycznego Polski i Turcji ujawnia uderzające podobieństwa, wzbogacające głębię ich relacji. Obydwa kraje pomyślnie przezwyciężyły wyzwania, przechodząc od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, wspierając wspólną podróż charakteryzującą się przemianami politycznymi i zaangażowaniem w wartości demokratyczne.

Stosunki gospodarcze stanowią podstawę partnerstwa polsko-tureckiego. Handel dwustronny rozwijał się przez lata, co odzwierciedla głębokość ich współpracy gospodarczej. Polskie produkty, w tym maszyny i towary chemiczne, znajdują mocny rynek wśród tureckich konsumentów, a Polska stała się ważnym kierunkiem dla tureckich tekstyliów, owoców i warzyw. Ta współzależność podkreśla komplementarny charakter ich gospodarek.

Główny turecki eksport do Polski obejmuje samochody, części pojazdów, traktory, produkty aluminiowe, tekstylia, odzież, produkty świeże i sprzęt AGD. W zamian Polska importuje z Turcji maszyny, narzędzia mechaniczne, pojazdy lądowe, sprzęt elektryczny, żelazo i stal, chemikalia, kosmetyki i meble.

Docelowy wolumen handlu dwustronnego ustalono na 10 miliardów dolarów (305,75 miliarda TL), przy zauważalnym wzroście o 28% w 2021 r., osiągając 8,3 miliarda dolarów. Do pierwszych dziesięciu miesięcy 2022 r. wolumen handlu osiągnął 8,1 miliarda dolarów.

Obydwa kraje realizują potencjał wzrostu poprzez inwestycje strategiczne. Pozycja Polski jako bramy do Europy przyciąga tureckie firmy poszukujące oparcia w Europie, zgodnie z mocnymi stronami Turcji w sektorach budowlanym, tekstylnym i motoryzacyjnym, które uzupełniają szybko rozwijający się krajobraz przemysłowy Polski.

Jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska do września 2022 roku zainwestowała w Turcji 37 mln dolarów, podczas gdy inwestycje tureckie w Polsce wyniosły 113 mln dolarów. Warto dodać, że w Turcji aktywnie działa 156 polskich firm.

READ  EFF, Cory Doctorow i inni przemawiają na cześć Dnia Aarona Swartza

Obydwa kraje, strategicznie położone i prężne gospodarczo, stanowią ekscytującą scenę dla rozszerzonego handlu dwustronnego. Celem niniejszego dokumentu opinii jest przedstawienie bardziej szczegółowej analizy konkretnych możliwości i strategii zacieśnienia współpracy gospodarczej między tymi dwoma krajami, w oparciu o realistyczną wiedzę na temat ich branż.

Konkretne możliwości

Niezbędna jest współpraca w sektorach motoryzacyjnym i maszynowym. Turcja należy do największych producentów samochodów na świecie, produkując ponad 1,5 miliona sztuk rocznie. Polska może poszczycić się silnym sektorem produkcji maszyn i urządzeń, który ma znaczący udział w produkcji przemysłowej UE.

Jeśli chodzi o rozwój handlu rolno-spożywczego, Turcja jest wiodącym światowym producentem produktów rolnych, w tym owoców, warzyw i zbóż. Polska, jako jeden z głównych producentów rolnych w Unii Europejskiej, eksportuje różnorodne produkty spożywcze, co stwarza potencjał synergii.

Ważnym tematem jest także integracja przemysłu tekstylnego i modowego. Turcja jest szóstym co do wielkości eksporterem tekstyliów i odzieży na świecie i słynie z możliwości produkcji tekstyliów. Polska ma kwitnący przemysł modowy, z rosnącym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości tekstylia i odzież.

Konkretne strategie

Jeśli chodzi o inicjatywy w zakresie promocji handlu, Turcja i Polska mogą wykorzystać swoje istniejące Porozumienie o unii celnej, aby zmniejszyć bariery handlowe i cła. Mogą wspólnie uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach handlowych i wystawach, aby zaprezentować połączoną siłę swoich branż.

Poprawa logistyki i transportu stanowi kolejny pozytywny aspekt dla obu stron, ponieważ mogą one inwestować w poprawę połączonej infrastruktury drogowej i kolejowej, aby ułatwić wydajny transport. Mogą wykorzystać przewagę geograficzną obu krajów, aby stworzyć szybką i opłacalną trasę tranzytu towarów.

Turecka Agencja Wsparcia i Promocji Inwestycji (ISPAT) oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) mogą współpracować w celu przyciągania wzajemnych inwestycji. Obydwa mogą podkreślać historie sukcesu firm, które z sukcesem inwestowały na swoich rynkach.

Wymiana edukacyjna i kulturalna to kolejne konkretne obszary o ogromnym potencjale. Obie uczelnie mogą skorzystać z unijnych programów wymiany edukacyjnej w celu zwiększenia mobilności studentów i współpracy akademickiej, a także udoskonalenia programów szkoleń językowych skupiających się na komunikacji biznesowej i terminologii specyficznej dla branży.

READ  Polski premier prosi Ukraińca Zełenskiego, aby więcej nie obrażał Polaków

Dzięki uznaniu sektorów motoryzacyjnego, maszynowego, rolno-spożywczego i tekstylnego za kluczowe punkty współpracy Turcja i Polska mają solidne podstawy do rozszerzonych stosunków handlowych. Wdrażając inicjatywy strategiczne, ulepszając infrastrukturę i wykorzystując istniejące umowy handlowe, kraje te mogą wykorzystać swój potencjał gospodarczy i stworzyć precedens dla owocnej współpracy w szerszym kontekście handlu regionalnego i światowego.