Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

PKP Energetyka – Wdrożenie RAILSOFT

RAILSOFT – Kompleksowe rozwiązanie dla firm kolejowych.

Wdrożenie systemu eliminuje konieczność korzystania z dodatkowych narzędzi informatycznych, od Excela po inne niezintegrowane programy. RAILSOFT obsługuje prawie wszystkie operacje w przedsiębiorstwie kolejowym.

Kompleksowe rozwiązanie dla firm kolejowych

RAILSOFT to kolejowa platforma ERP z ponad 60 modułami do kompleksowego zarządzania organizacją kolejową (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) dostępna w różnych wersjach językowych.

RAILSOFT został stworzony przez zespół Serwis Petrosoft.pl ekspertów, zapewniając optymalizację pracy w całym zakresie działalności kolejowej. System zbudowany jest w oparciu o ponad 22-letnie doświadczenie oraz oczekiwania naszych klientów i od 16 lat jest nieprzerwanie rozwijany w świetle najnowszych wymagań stawianych przez rynek kolejowy.

RAILSOFT zawsze oferuje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie planowania, realizacji, nadzoru i analizy procesów biznesowych: utrzymania i eksploatacji pojazdów szynowych, utrzymania i eksploatacji infrastruktury kolejowej, nadzoru kompetencji personelu, nadzoru dokumentacji kolejowej, logistyki i ruchu kolejowego. System obsługuje również raportowanie do urzędów kolejowych oraz w pełni integruje się z różnymi systemami ERP, systemami GPS, infrastrukturą DBNetz, oprogramowaniem do audytu taboru i nie tylko. Połączenie technologii mobilnych i Internetu Rzeczy pozwala firmom kolejowym nadzorować działania w terenie w czasie rzeczywistym, zarówno pod kątem pracy ludzkiej, jak i prawidłowego działania maszyn, urządzeń i pojazdów.

Wdrożenie systemu eliminuje konieczność korzystania z dodatkowych narzędzi informatycznych, od Excela po inne niezintegrowane oprogramowanie. RAILSOFT obsługuje prawie wszystkie operacje w przedsiębiorstwie kolejowym: od zapytań ofertowych, umów, zamówień, planowania, ekspedycji, warsztatów, rozkładów, czarterów, wynajmu, rozliczania kosztów, rentowności i rozliczeń.

SYSTEM RAILSOFT JEST DLA:

 • przewoźnik kolejowy
 • firmy transportowe
 • Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie
 • Producenci wagonów kolejowych
 • Firma zajmująca się leasingiem i leasingiem lokomotyw
 • Firma zajmująca się wynajmem pojazdów
 • Stronniczość menedżerów i właścicieli
 • Firmy zajmujące się budową i renowacją kolei
 • Zarządca infrastruktury
 • Warsztat kolejowy
 • Recenzenci kolei
 • Firmy outsourcingowe kolejowe

Case Study: PKP Energetyka – Wdrożenie RAILSOFT

Termin realizacji: 2016-2017

READ  IKEA wypróbuje nowy projekt, który może oznaczać koniec znanej drogi sklepowej | IKEA

Liczba wdrożonych jednostek: 24

PKP Energetyka SA działa na polskim rynku od 2001 roku. Głównym zadaniem spółki jest sprzedaż i dostawa energii elektrycznej do klientów korporacyjnych i odbiorców. Spółka specjalizuje się również w świadczeniu usług w zakresie utrzymania i reagowania kryzysowego sieci kolejowych oraz prowadzi stacje obsługi lokomotyw spalinowych. Posiada 20 000 km sieci dystrybucyjnej oraz flotę specjalistycznych pociągów i sprzętu kolejowego na terenie całej Polski. Właścicielem PKP Energy jest jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners.

Stanowisko pracy przed wdrożeniem rozwiązania:

PKP ENERGETYKA przy realizacji wymaganych procesów biznesowych nie dysponowała rozwiązaniem systemowym, a swoje działania opierała na narzędziach MS Office i kolejowej dokumentacji papierowej. Rozwiązania te nie zapewniały odpowiedniego bezpieczeństwa i przejrzystości w edycji i dostępie do informacji w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie

Wdrożony system zapewnia kompleksowe wsparcie dla wszystkich operacji związanych z kontrolą finansową, zasobami i operacjami, a także logistyką ruchu kolejowego, utrzymaniem taboru i infrastruktury, zarządzaniem personelem, bezpieczeństwem kolei (BRK), a także planowaniem i realizacją przewozów. W ramach programu identyfikowane są wszystkie najważniejsze zasoby firmy, tj. 185 holowników i 407 wózków obsługiwanych w sposób ciągły przez 522 użytkowników biurowych oraz 1306 urządzeń mobilnych obsługiwanych przez kierowców i audytorów korzystających z systemu RAILSoft.

Korzyści

 • Zwiększenie kontroli nad planowanymi i bieżącymi naprawami i przeglądami taboru o 60%
 • Wdrożenie mobilnego oprogramowania operacyjnego i sprawdzarki elektronicznej (mRAILS), przyspieszenie realizowanych czynności o 100% (logowanie zdarzeń i zdarzeń bieżących, logowanie bieżących przeglądów P1, bieżące zgłaszanie usterek, wykonanie w systemie RAILSOFT z SKRJ i SEPE (Ośmiornica 2.0)
 • Szczegółowe raporty np. Do Urzędu Kolei Polskich
 • Zautomatyzuj procesy zarządzania w celu utrzymania bieżącej dokumentacji pracowniczej, znajomości metod

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt Karolina Zebek.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Serwis Petrosoft.pl.