Economy

PGNiG zgodziło się na rozwój sektora biogazowego w Polsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), kontrolowana przez państwo spółka naftowo-gazowa, podpisała umowę na rozwój sektora biogazu i biometanu.

W projekcie zainicjowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Komisarza Krajowego ds. Energii Odnawialnej Ireneusza Zyska wzięło udział kilku przedstawicieli Grupy PGNiG.

Umowa określa procedury związane z uruchomieniem i prowadzeniem produkcji, gospodarką biogazem i biometanem oraz ustanowieniem otoczenia i mechanizmów regulacyjnych wspierających rozwój branży.

– Mówiąc o rozwiązaniach wspierających bezpieczny proces konwersji energii dla polskiej gospodarki, nie sposób pominąć biometanu – powiedział Bauwe Majowski, Prezes Zarządu PGNiG ARE.

„Rozwój rozproszonych obiektów w pobliżu źródeł surowców i przetwarzania odpadów, które bardzo obciążają przemysł rolny i komunalny – wszystko to w bardzo krótkim czasie może przyczynić się nie tylko do pozyskania nowego źródła energii, ale także do rozwiązania wielu ważnych wyzwania środowiskowe”.

Umowa jest efektem działań podjętych w ramach Listu Intencyjnego w sprawie nawiązania partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu, który został podpisany w październiku 2020 roku.

PGNiG odpowiadało za koordynację prac zespołu Bio-LNG, Bio-CNG oraz zatłaczanie biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu. Grupa około 70 przedstawicieli reprezentujących wszystkich interesariuszy sektora biometanowego odbyła kilka spotkań, podczas których omówiono i zwalidowano kwestie takie jak jakość paliw, koszty dostarczania i zatłaczania biometanu siecią dystrybucyjną oraz stosowanie systemu certyfikacji KZR w procesie produkcyjnym.

„Jako firma gazowa jesteśmy optymistycznie nastawieni do umowy” – dodał Majowski. „Ostatnio wielokrotnie poruszaliśmy temat biopotencjału metanu.

“Bardzo się cieszymy, że tak wielu przedstawicieli PGNiG angażuje się w prace nad projektem oraz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Będziemy w pełni zaangażowani we wspieranie dalszych działań mających na celu wdrożenie wyartykułowanych w dokumencie rekomendacji rynkowych, instytucjonalnych i prawnych.”

About the author

Rosemary Robinson

„Nieuleczalny entuzjasta muzyki. Piwo. Totalny odkrywca. Wichrzyciel. Oddany fanatyk sieci”.

Add Comment

Click here to post a comment