Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Patriarcha Aleksandrii: Metropolita Polski zna cnoty sprawiedliwości, wiary, uczciwości i ofiarnej miłości do Kościoła

Patriarcha Aleksandrii: Metropolita Polski zna cnoty sprawiedliwości, wiary, uczciwości i ofiarnej miłości do Kościoła

W dniu 6 czerwca 2023 r. patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Teodor II wziął udział w posiedzeniu Międzynarodowej Komisji Wspólnej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy profesorami Jerzym Ostapczukiem i Jerzym Bedlejko, przedstawicielami Autokefalicznego Kościoła Polskiego, w Urzędzie Patriarchalnym. Kościoły prawosławne i rzymskokatolickie. Podarował im patriarchalne klejnoty zwane „Ekolpion”, które miały być wręczone w jego imieniu metropolicie warszawskiemu i całej Polsce Sawaszowi.

Po podziękowaniu za udział w posiedzeniu Wspólnej Komisji Teologicznej Patriarcha zwrócił się do nich i wyraził miłość i szacunek dla Prymasa Polskiego Kościoła Prawosławnego, który w tym roku kończy 85 lat życia. rok jego posługi.

„Szanuję i szanuję twoją gminę i uważam go za mądrego człowieka” – powiedział. „Dobrze wiedział, że cnoty sprawiedliwości, wiary, uczciwości i ofiarnej miłości do Kościoła były zasadami, które zdobiły jego osobowość. Jestem pewien, że jego serce wzdycha i współczuje przeszkodom w naszej pracy misyjnej i wszelkiego rodzaju niesprawiedliwościom na cierpiącym kontynencie afrykańskim. To jest kontynent, na którym ostatecznie rozstrzygnie się przyszłość świata, zgodnie ze słowami mojego oświeconego i doświadczonego ojca duchowego, patriarchy Parteniusza III z Aleksandrii.

„Jestem przekonany, że podczas tej dorocznej uroczystości Metropolita Polski będzie bronił prawdy i potępiał wszelkie akty przemocy, zemsty, niesprawiedliwości i bezprawia wobec patriarchy Aleksandrii i jego owczarni” – dodał.

READ  Wysoki Trybunał UE wydaje Polsce nakaz zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w Troi