Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Partie lewicowe zapowiadają przywrócenie rządów prawa w Polsce – First News

Wśród sygnatariuszy „Deklaracji Europy o praworządności” są współliderzy lewicy Włodzimierz Czarzasty (K) i Robert Biedroń (L) oraz Razem (Razem), Adrian Zandberg (P).
Radek Pietruszka/PAP

Liderzy opozycyjnych partii lewicowych w Polsce wspólnie zobowiązali się do przywrócenia rządów prawa w kraju.

Na sobotniej konferencji Partii Europejskich Socjalistów w Warszawie pod hasłem „Prawo. Europa. Sprawiedliwość” przywódcy lewicy podpisali „Deklarację na rzecz Europy rządów prawa”.

W dokumencie tym zobowiązali się do przywrócenia i wzmocnienia mandatu demokratycznych instytucji odpowiedzialnych za rządy prawa w Polsce oraz poszanowania i legitymizacji funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.

Zapowiedziały przywrócenie niezawisłości sędziowskiej, uregulowanie przejrzystości postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i prawników oraz rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości.

Przywódcy lewicy zapowiedzieli przywrócenie konstytucyjnej legitymacji Krajowej Rady Sądownictwa, wdrożenie wyroków sądów europejskich w zakresie praworządności, uwzględnienie czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości oraz poprawę statusu zawodowego i płacowego pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Pisali, że państwo prawa jest sprawiedliwe, bezpieczne i przewidywalne, a życie społeczne oparte na wolnych i silnych instytucjach oznacza przejrzystość, zaufanie i pokój między obywatelami.

Wśród sygnatariuszy znaleźli się współliderzy Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń oraz lider Razem (Razem) Adrian Sandberg.

Polska jest w przedłużającym się sporze o praworządność z UE w sprawie reform sądownictwa, które według Brukseli podważają niezawisłość sądownictwa i zagrażają podstawowej demokratycznej zasadzie konstytucyjnego podziału władzy.

READ  Polska produkcja przemysłowa rośnie w maju