Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Oświadczenie Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na prezydenta OBWE, Ministra Spraw Zagranicznych RP Zbigniewa Rau

Dziękuję ministrowi Rao i witamy w Wiedniu. W imieniu Wielkiej Brytanii pragnę pogratulować Panu przewodnictwa w Polsce i udzielić Panu pełnego poparcia w nadchodzących latach. Cieszymy się na współpracę z Tobą i Twoim wspaniałym zespołem w Wiedniu i Warszawie w 2022 roku.

Polska zajmuje tę ważną pozycję lidera w kluczowym momencie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Trwające epidemie, poważne wyzwania dla praw człowieka i podstawowych wolności, przedłużające się konflikty i wysokie napięcia stanowią tło dla naszego krajobrazu bezpieczeństwa. W końcu niesprowokowana i nieuzasadniona struktura sił rosyjskich wokół Ukrainy.

Jasno przedstawiłeś misję, którą mamy. Powiedziałem mu o czekającym nas zadaniu, ponieważ było jasne, że wszystkie państwa uczestniczące w OBWE odegrają kluczową rolę. Musimy zdecydowanie bronić polityki i zobowiązań, które wszyscy dobrowolnie podpisaliśmy, a które są podstawą naszego wspólnego bezpieczeństwa. Nieużycie siły, suwerenność, integralność terytorialna oraz ochrona praw człowieka i podstawowych wolności – to ostatecznie kwestia OBWE. Musimy współpracować, aby je podtrzymać i jesteśmy gotowi na konstruktywny dialog oparty na fundamentalnych zasadach i podstawowych dokumentach bezpieczeństwa europejskiego.

Popieramy Państwa podejście do wykorzystania OBWE jako platformy do dyskusji o bezpieczeństwie europejskim. To jest odpowiednia i inkluzywna witryna. Musimy podtrzymywać zasadę, że dyskusje na temat bezpieczeństwa nie powinny odbywać się bez obecności zainteresowanych krajów. OBWE jednoczy nas w 57 państwach uczestniczących, od Ameryki Północnej po Mongolię i koło podbiegunowe po Morze Śródziemne, Kaukaz i Azję Środkową. Mamy wspólne interesy i mamy solidne podstawy dla OBWE, w tym metody i narzędzia pozwalające sprostać stojącym przed nami wyzwaniom. Mamy nadzieję, że dokonamy w odpowiednim czasie postępu w ożywianiu debaty na temat bezpieczeństwa europejskiego i chętnie podsycimy myśli.

Pokojowe rozwiązanie konfliktu w Europie dodatkowo przyczyni się do stabilności w Europie. W obliczu groźnego zachowania Rosji jesteśmy zaangażowani we wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Rosja musi przestrzegać Prawa Końcowego z Helsinek, które gwarantuje „niepodległość i suwerenność oraz poszanowanie granic Ukrainy” i swobodnie podpisywać zobowiązania, takie jak Kodeks Miński i Memorandum Budapeszteńskie. Rosja musi zdestabilizować granicę i wycofać swoje wojska z terytorium Ukrainy. Nadal wzywamy Rosję do zakończenia nielegalnej aneksji Krymu i jej wysiłków na rzecz destabilizacji wschodniej Ukrainy. Obejmuje to przejrzystość wojskową.

READ  Wicepremier obiecał wspierać Igrzyska Europejskie

Niestety są miejsca, w których konflikty trwają w regionie OBWE. Jak powiedział pan, panie ministrze Rao, musimy wziąć pod uwagę skutki humanitarne, należy chronić życie ludności cywilnej, a stabilność regionalna nie może być zagrożona. W Gruzji obywatelom nadal odmawia się swobody przemieszczania się na terenach Osetii Południowej i gruzińskich secesyjnych obszarów Abchazji. Naruszenia zawieszenia broni po ubiegłorocznym konflikcie w Górskim Karabachu niestety doprowadziły do ​​ofiar wśród ludności cywilnej. Wzywamy wszystkie strony do współpracy ze współprzewodniczącymi Mińskiej Grupy OBWE w celu zapewnienia pokojowego i trwałego rozwiązania konfliktu. W Mołdawii obserwujemy zakłócenia w życiu ludzi i obawy dotyczące praw człowieka w regionie naddniestrzańskim. We wszystkich powyższych przypadkach wspieramy wysiłki OBWE oraz ramy zapobiegania konfliktom, rozwiązywania i pojednania.

Jak wspomnieliście, panowie, nasze bezpieczeństwo jest nierozłączne. OBWE jest forum, na którym omawiane są kwestie bezpieczeństwa ze wszystkimi 57 państwami i państwami uczestniczącymi. Każde uczestniczące państwo ma równe prawo do bezpieczeństwa i może swobodnie wybierać lub zmieniać swoje ustalenia dotyczące bezpieczeństwa. Strefy wpływów nie powinny istnieć.

Zasada wielowymiarowego podejścia do bezpieczeństwa również leży u podstaw naszych zobowiązań OBWE. To, w jaki sposób wspieramy nasze demokratyczne instytucje, w tym zapewnianie wolności mediów i monitorowanie wyborów oraz pełne wdrażanie praw człowieka i podstawowych wolności, to kluczowe aspekty tego podejścia. Należy przypomnieć, że zdobyczy osiągniętych dzięki ciężkiej pracy w ciągu ostatnich dziesięcioleci nigdy nie można nigdzie brać za pewnik.

Wreszcie wspieramy Twoją ambicję przyjęcia skonsolidowanego budżetu. Skonsolidowany budżet OBWE jest niezbędny do sprawnego funkcjonowania. Wraz z Sekretariatem OBWE autonomiczne organizacje i domeny OBWE najlepiej pracują nad realizacją naszych wspólnych polityk i zobowiązań OBWE. Muszą być odpowiednio finansowane, aby spełnić tę rolę. W szczególności podkreślamy potrzebę posiadania przez ODIHR wystarczających środków na prowadzenie prac wyborczych i innych działań na rzecz państw uczestniczących.

READ  Grupa Nortex otrzymuje 71 MW zamówień z Polski

Wasza Ekscelencjo – Podsumowując, życzymy Tobie i Twojemu zespołowi powodzenia w nadchodzącym ważnym roku w OBWE. Prosimy o potwierdzenie poparcia Wielkiej Brytanii, jesteśmy gotowi do odegrania swojej roli i zaangażowania się w dyskusje w dobrej wierze.

Dziękuję.