Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Ostrożny ton konferencji prasowej prezesa KPP |  Stabilizuje

Ostrożny ton konferencji prasowej prezesa KPP | Stabilizuje

W NBP nastąpiła rewolucja komunikacyjna. Wczorajsza decyzja zapadła wcześniej niż zwykle, o godz. 2:29, a konferencja gubernatora trwała zaledwie 27 minut. Czy Narodowy Bank Japonii mógłby zmierzać w stronę (konserwatywnego) Narodowego Banku Czech? W swoim przemówieniu Głabiński zadeklarował gotowość współpracy z nowym rządem i wskazał na ostrożne decyzje dotyczące stóp procentowych w przyszłości.

Naszym zdaniem bardziej deflacyjne otoczenie zewnętrzne, silniejsza polityka złotego i bardziej gołębia polityka BOJ sugerują, że ryzyko utrzymania się inflacji powyżej celu przez dłuższy okres nieco zmalało. Ceny powinny pozostać bez zmian do końca 2024 roku, gdyż nadal nie brakuje czynników inflacyjnych. Spodziewamy się np. dalszej ekspansji fiskalnej, wzrostu dynamiki wynagrodzeń (tj. w związku z 20% wzrostem płacy minimalnej w 2024 r.) oraz znacznego napływu środków unijnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Nie można jednak całkowicie wykluczyć obniżek stóp procentowych. Przestrzeń do zmian stóp procentowych może pojawić się w marcu, jeśli spadek inflacji na świecie będzie szybki i trwały, a złoty będzie nadal się umacniał.

Nasz scenariusz bazowy zakłada, że ​​stopy procentowe pozostaną bez zmian, jednak rozkład ryzyka jest przesunięty w stronę możliwości niższej inflacji i szans na wcześniejszą obniżkę stóp niż w 2025 roku.

READ  Rosja: Zwiększenie dopływu gazu do Polski rurociągiem Piękno Europy