Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Osoby niepełnosprawne są w Polsce pod presją dostępu do pomocy osobistej

Osoby niepełnosprawne są w Polsce pod presją dostępu do pomocy osobistej

W minioną sobotę dziesiątki osób ubranych na czarno przemaszerowało ulicami Warszawy, by zanieść trumnę do pałacu prezydenckiego.

Żałobnicy, osoby niepełnosprawne i sympatycy na symbolicznym pogrzebie wzywają polskie władze do uchwalenia ustawy gwarantującej dostęp do pomocy osobistej – osobie niepełnosprawnej, która może potrzebować indywidualnej pomocy w życiu codziennym.

Asysta osobista pomaga osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu podstawowych czynności, takich jak praca, nauka, odwiedzanie przyjaciół i rodziny, chodzenie na spacery czy pójście do restauracji. Taka pomoc jest często niezbędna, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z przysługujących im praw, w tym żyć na równych prawach z innymi i być włączonymi do społeczeństwa. Bez tego ludzie nie mają innego wyboru, jak tylko zostać zmuszeni do przebywania w odizolowanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

„Dostęp do pomocy osobistej to dla niektórych osób z niepełnosprawnościami sprawa życia i śmierci” – powiedział Łukasz Orilski. Europejska Sieć na rzecz Niezależnego Życia (ENIL) wspierany przez Osobistego Asystenta. „Ta forma protestu może wydawać się ostra, ale sytuacja jest bardzo poważna”.

Obecnie pomoc osobista jest dostępna dzięki dotacjom rządu centralnego Lokalne autorytety I Organizacje pozarządowe. Jednak jeden krok Analiza Według Najwyższej Izby Kontroli usługi nie były świadczone w sposób ciągły w latach 2020-2021 i tylko 0,6 proc. osób niepełnosprawnych skorzystało z programu.

W marcu przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych spotkali się w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z zapytaniem o kluczowe zapisy projektu ustawy, która ma obowiązywać od 2021 roku. Na podstawie tego, co zostało udostępnione, mówi Orilsky. Odpowiednie i pewne przepisy są zgodne z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (CRPD), którą Polska ratyfikowała w 2012 roku.

Biuro prezydenckie zdeklarowany W zeszłym tygodniu skierowała projekt ustawy do konsultacji społecznych „tak szybko, jak to możliwe” i ma nadzieję, że trafi do parlamentu przed jesiennymi wyborami. Aktywiści obawiają się, że jeśli projekt ustawy nie zostanie rozpatrzony przed wyborami, może zostać całkowicie odrzucony.

READ  Dlaczego największy polski bohater narodowy ma tablicę w hotelu w Bristolu

Artykuł 19 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych gwarantuje wszystkim osobom niepełnosprawnym prawo do niezależnego życia i wymaga od rządów świadczenia usług społecznych, w tym pomocy osobistej, niezbędnych do wspierania tego prawa.

Polskie władze powinny wysłuchać protestujących i zapewnić osobom niepełnosprawnym niezbędne wsparcie do niezależnego życia i włączenia do społeczeństwa.