Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Oczekiwane obciążenie przychodów z tytułu „wakacji kredytowych” w polskim mBanku w przedziale od 210 do 290 mln euro – wpływ na wynik Commerzbanku za trzeci kwartał ma odpowiednia kwota

Oczekiwane obciążenie przychodów z tytułu „wakacji kredytowych” w polskim mBanku w przedziale od 210 do 290 mln euro – wpływ na wynik Commerzbanku za trzeci kwartał ma odpowiednia kwota

Commerzbank Aktiengesellschaft (CZB)
Oczekiwane obciążenie przychodów z tytułu „wakacji kredytowych” w polskim mBanku w przedziale od 210 do 290 mln euro – wpływ na wynik Commerzbanku za trzeci kwartał ma odpowiednia kwota
15 lipca 2022 / 15:05 CET / Środkowoeuropejska
Publikacja deklaracji regulacyjnej zawierającej informacje wewnętrzne zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 596/2014 (MAR), przekazanej przez Grupę EQS.
Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść tej reklamy.

Dziś mBank w Polsce poinformował, że przychody za III kwartał 2022 r. mają zostać naliczone w wysokości od 1,0 do 1,4 mld zł (ok. 210 do 290 mln euro). Powodem tego jest uchwalona wczoraj w Polsce ustawa, która przewiduje odroczenie odsetek i spłaty prywatnych kredytów hipotecznych („wakacje kredytowe”). Deklarowany przedział opiera się na uznaniowym udziale pomiędzy 60% a 80% pomiędzy obecnie zakładanymi uprawnionymi kredytobiorcami.

Oczekuje się, że wyniki operacyjne Commerzbanku za trzeci kwartał zostaną obciążone odpowiednią kwotą, która zostanie zaksięgowana jako głównie dochód pasywny (>80%) w pozostałych dochodach netto z instrumentów finansowych.

Jednak Commerzbank nadal spodziewa się wyniku netto w wysokości ponad 1 mld euro za rok 2022, przy założeniu braku dalszego pogorszenia otoczenia gospodarczego, w tym dostaw gazu, oraz braku istotnego dodatkowego zasilenia portfela kredytowego mBanku we frankach szwajcarskich.

****

zastrzeżenie

Niniejsze oświadczenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości to stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi. W niniejszym komunikacie oświadczenia te dotyczą między innymi oczekiwanej przyszłej działalności Commerzbanku, przyrostu wydajności, oczekiwanych synergii, oczekiwanych perspektyw rozwoju i innych możliwości zwiększenia wartości Commerzbanku, a także oczekiwanych przyszłych wyników finansowych, kosztów restrukturyzacji i innych rozwój sytuacji finansowej i informacje. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na bieżących planach, oczekiwaniach, szacunkach i przewidywaniach kierownictwa. Podlegają one wielu założeniom i wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i zmiany będą się znacznie różnić od wszelkich przyszłych wyników i zmian wyrażonych lub sugerowanych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują warunki na rynkach finansowych w Niemczech, Europie, USA i innych regionach, z których Commerzbank czerpie znaczną część swoich przychodów i w których Commerzbank posiada znaczną część swoich aktywów, cenę aktywów i rozwój rynku. Zmienność, w szczególności spowodowana trwającym europejskim kryzysem zadłużenia, potencjalnymi niewypłacalnościami kredytobiorców lub kontrahentów handlowych, wdrażaniem strategicznych inicjatyw mających na celu poprawę modelu biznesowego, rzetelnością polityk, procedur i metod zarządzania ryzykiem, ryzykami wynikającymi ze zmian regulacyjnych i innymi ryzyka. W związku z tym stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne dopiero w dniu ich sporządzenia. Commerzbank nie ma obowiązku aktualizowania ani publikowania jakichkolwiek zmian w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu odzwierciedlenia wydarzeń lub okoliczności po dacie niniejszego komunikatu.

READ  Uhonorowanie działacza na rzecz praw człowieka, archeologa i architekta w Hiszpanii | Wiadomości biznesowe

Kontakt:
Christophe Wortigue
Kierownik Relacji Inwestorskich
Commerzbank AG
Relacje Inwestorskie
Tel: +49 69 136 – 21331
E-mail: [email protected]