Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Nowa książka bada „filozofię magiczną” we współczesnej Polsce – J.

Stosunki Polski z Żydami pozostają napiętą kwestią, która wywołuje wiele dyskusji. (Wiem, widziałem niektóre z tych gorących argumentów.)

W „Wskrzeszenie Żyda: nacjonalizm, filozofia i renesans żydowski w Polsce”. Genevieve Zubricki, profesor socjologii na Uniwersytecie Michigan i członek wydziału Frankel Center for Judaic Studies, oferuje głęboki wgląd we współczesny film na podstawie dekady badań terenowych i szczegółowych badań.

Tłem jest surowa i przerażająca rzeczywistość. Przed II wojną światową Polska była domem dla 3,5 miliona Żydów, co stanowi największą populację żydowską spośród wszystkich krajów europejskich. W czasie spisu powszechnego z 2011 roku tylko 7 000 mieszkańców Polski określiło się jako Żydzi.

Mimo tej niewielkiej liczby Żydzi byli gorącym tematem w całej Polsce w epoce postkomunistycznej.

Przede wszystkim usilnie starano się scentralizować historyczną obecność Żydów w świadomości narodowej Muzeum Polin, Warszawa I Festiwal Muzyki Żydowskiej w Krakowie.

Ale można go również znaleźć w dziesiątkach lokalnych muzeów i festiwali o tematyce żydowskiej, a także w wysiłkach artystów i aktywistów, by w kreatywny sposób upamiętnić zniszczoną obecność Żydów w krajobrazie Polski. I kiedy nie brakuje Nadużycie żydowskiej przeszłościPodejmowano wiele aktywnych wysiłków na rzecz przedstawienia i zrozumienia kultury, praktyk i języka żydowskiego (w tym rozwój wydziałów studiów żydowskich na polskich uniwersytetach, z zajęciami prowadzonymi i uczęszczanymi głównie przez nie-Żydów).

Zubrzycki śledzi część tego „zwrotu żydowskiego” w tym, co nazywa „filozofowaniem magicznym” i pomaga umiejscowić go w wewnętrznych napięciach kraju i walce o tożsamość. Głównym faktem jest to, że dzisiejsza Polska jest niezwykle jednorodnym społeczeństwem. W latach trzydziestych Polacy stanowili 65% ludności kraju, Żydzi 10%, a Niemcy, Ukraińcy i inne grupy europejskie pozostałe 25%. Po II wojnie światowej Polacy stanowili 96% populacji, a kraj z 65% katolików przeszedł do 95% katolików – trend ten trwa do dziś.

Ponieważ ta jednorodność jest postrzegana jako przeszkoda dla tych, którzy chcą, aby naród rozwinął się w świeckie i wielokulturowe społeczeństwo, wielu Polaków zwróciło się do żydowskiej przeszłości jako symbolu dawnej różnorodności Polski.

READ  Komisja twierdzi, że Polska zmierza w „właściwym kierunku”, ale musi „w pełni” spełnić żądania UE, aby odblokować fundusze

Zubrzycki zauważa, że ​​poprzez takie czynności, jak nauka jidysz, przygotowywanie żydowskich potraw i wykonywanie tańców żydowskich, „zwykli obywatele uczestniczą w szeroko pojętym odrodzeniu żydowskim, które podważa dominujący pogląd na Polskę jako fundamentalnie, przede wszystkim etnokatolicką. Obecność Żydów — czy to w jego historyczne lub współczesne wcielenie — Nawoływany do dążenia do etnicznej jedności Polski.

Zubrzycki zauważa, że ​​ta magiczna filozofia ma swoje odzwierciedlenie w magicznym antysemityzmie przyjętym przez niektórych reakcyjnych Polaków.

„Ponieważ Żydzi stali się symbolem liberalnej, pluralistycznej i świeckiej Polski, polska prawica katolicka domaga się, by rządzili nimi „Żydzi” – symboliczni Żydzi, i muszą przestać”.

Liberałowie wyobrażają sobie Żydów jako szansę na zbudowanie zdrowego społeczeństwa, podczas gdy prawica utożsamia Żydów z niebezpiecznym kosmopolityzmem, który zagraża supremacji polskich katolików.

Około 20 000 widzów wzięło udział w wydarzeniu zamykającym Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie 1 lipca 2017 r.  (Zdjęcie/Sue Barnett)
Około 20 000 widzów wzięło udział w wydarzeniu zamykającym Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie 1 lipca 2017 r. (Zdjęcie/Sue Barnett)

Jednym z osiągnięć rządzącej obecnie prawicowej partii Prawo i Sprawiedliwość jest ustawa z 2018 r. uznająca za przestępstwo oskarżanie Polski o zbrodnie podczas Holokaustu. Prawo miało swoje korzenie w kontrowersjach po opublikowaniu w 2000 roku książki urodzonego w Polsce historyka Princeton, Johna Crossa. „Sąsiedzi: zniszczenie społeczności żydowskiej w Jedwapnem w Polsce”. Dokumentuje on zabijanie Żydów przez etnicznych Polaków podczas II wojny światowej.

Ponieważ narracja narodowa przedstawiała Polaków tylko jako ofiary i bohaterów, przedstawianie ich jako sprawców również wywołało burzę. I wielu Polaków odpowiedziało.

Tymczasem co z prawdziwymi Żydami w Polsce? Podczas gdy liczba Żydów w większości krajów diaspory spada, w Polsce rośnie. Również znaczna liczba osób, które otwarcie identyfikują się jako Żydzi, często z powodu kontaktu z żydowskim dziedzictwem przynajmniej z jednej strony rodziny.

Polacy pochodzenia żydowskiego mają wiele bodźców do ukrywania swojego dziedzictwa. Żydowscy ocaleni z Holokaustu często wracali do domu w niewygodny, a czasem brutalny sposób. Pod koniec lat 60. nastąpił wylew oficjalnego antysemityzmu, z co najmniej 13 000 Żydów – około połowy żydowskiej populacji kraju – Wydalony w 1968 roku. Zwłaszcza od czasu, gdy reżim komunistyczny stłumił ekspresję religijną, bycie Żydem miało niewiele do zyskania, a wiele do stracenia.

READ  Losowanie play-off mundialu: Polska z Rosją!

Żydzi akceptujący swoją tożsamość w Polsce stają dziś przed wieloma wyzwaniami. Problemy, które Zubrzycki zaobserwował w polskich instytucjach i podczas towarzyszenia młodym polskim Żydom w wycieczce do Izraela z prawem urodzenia, obejmowały brak żydowskiej edukacji i praktyk religijnych; poczucie braku szacunku ze strony reszty świata żydowskiego, który uważa Polskę za cmentarz żydowski; A brak rodzimych polskich rabinów i pedagogów sprawiał, że polscy Żydzi czuli się tak, jakby byli piętnowani przez Amerykanów i Izraelczyków.

Obszernie zbadana i przejrzyście przedstawiona książka Zubrzyckiego jest wyjątkowa pod względem uwagi poświęconej kwestiom żydowskim z perspektywy Żydów i nie-Żydów w dzisiejszej Polsce, zróżnicowanym i integracyjnym społeczeństwie. Jest to cenne źródło informacji, zwłaszcza dla osób odwiedzających Polskę i chcących zrozumieć złożony krajobraz.

„Judaizm wskrzeszony: nacjonalizm, filozofia i renesans żydowski w Polsce” Genevieve Zubricki (Princeton University Press, 288 stron)