Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

NCBR uruchamia Fundusz Badań Stosowanych dla Ukraińskich Naukowców

NCBR uruchamia Fundusz Badań Stosowanych dla Ukraińskich Naukowców

Fot.: strona internetowa NCBR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako operator programu „Badania Stosowane” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 ogłasza program: wsparcie dla ukraińskich naukowców w ramach fundusz bilateralny

Celem proponowanego schematu jest udzielenie wsparcia ukraińskim naukowcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy poprzez mechanizm, który pozwoli im dołączyć do polsko-norweskich zespołów i kontynuować karierę zawodową.

Program przyczyni się do wsparcia i rozwoju kapitału ludzkiego oraz współpracy z ukraińską społecznością akademicką poprzez promowanie udziału Ukrainy w europejskich sieciach badawczych, programach badawczych, rozwojowych i innowacyjnych.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są projektodawcy oraz polscy partnerzy projektu dla aktywnych projektów badawczych finansowanych w jego ramach. POLNOR CALL 2019A POLNOR CCS 2019 Call lub IdeaLab zaprasza na pełne propozycjektóre są organizacjami badawczymi.

Dofinansowanie ma na celu pokrycie kosztów zatrudnienia ukraińskiego naukowca do realizacji dodatkowych zadań w zakresie badań podstawowych/podstawowych, przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych lub innych prac związanych z projektem wskazanym w szablon formularza.

Elektroniczne składanie za pośrednictwem ePUAP jest dostępne dla wnioskodawców od 24 czerwca 2022 r., a termin składania formularzy upływa 25 lipca 2022 r. o godzinie 11:00 CET.

Proces ten będzie powtarzany co miesiąc, aż do wyczerpania budżetu.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu: Wsparcie dla ukraińskich naukowców w ramach funduszu bilateralnego programu „Badania Stosowane” można znaleźć na stronie trzeciej edycji stypendiów EOG-Norwegia – Fundusz Współpracy Dwustronnej albo NCBR Open Call for Application Platform.

Ten artykuł był opublikowane po raz pierwszy 6 lipca przez NCBR.

READ  Polski premier domaga się konfiskaty rosyjskiego majątku w Europie - Pierwsze wiadomości