Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Naukowcy-imigranci „kluczem do badań brytyjsko-polskich”

Naukowcy-imigranci „kluczem do badań brytyjsko-polskich”

Najlepsi polscy naukowcy pracujący na brytyjskich uniwersytetach mogą odegrać kluczową rolę w zacieśnieniu współpracy badawczej między obydwoma krajami, jak wynika z badania, które sugeruje, że szybko rozwijająca się gospodarka Europy Wschodniej będzie kluczowym rynkiem dla innowacyjnych brytyjskich firm po brexicie.

Trzyletnia nieobecność Wielkiej Brytanii w programie „Horyzont Europa” wpłynęła na polsko-brytyjskie powiązania badawcze. Raport Fundacja Polonium we współpracy z brytyjską Siecią Nauki i Innowacji twierdzi, że polska diaspora naukowa powinna odegrać kluczową rolę w przywracaniu więzi badawczych.

Ponad połowa polskich badaczy pracujących za granicą pracuje w Wielkiej Brytanii, a uniwersytety w Oksfordzie i Cambridge zatrudniają co najmniej 18 polskich głównych badaczy w samych dziedzinach STEM. Polscy naukowcy pracujący w Wielkiej Brytanii zdobyli zaawansowane granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w dziedzinach STEM (siedem), podobnie jak ogółem Polska (dziewięć). Od 2007 r. Wielka Brytania zdobyła 528 grantów dla zaawansowanych, mimo że nie została przyjęta do programu „Horyzont 2021”.

Ci naukowcy-imigranci mogą okazać się użytecznym sposobem na zacieśnienie współpracy badawczej między obydwoma krajami, stwierdziła Agada Nyga, dyrektor ds. badań i polityki w Fundacji Polonium, organizacji non-profit działającej na rzecz polskiej nauki. „Na pewno jest emigracja polskich naukowców, którzy podczas pobytu w Wielkiej Brytanii zdobyli prestiżowe granty i stypendia i osiedlili się w Wielkiej Brytanii. Nie mówimy: «Powinieneś wrócić do Polski», ale [rather] Prosimy ludzi, aby zastanowili się, w jaki sposób możemy wykorzystać te powiązania do rozwijania talentów w obu krajach” – powiedziała dr Naiga, kierownik działu badań i rozwoju w Instytucie Biotechnologii z siedzibą w Cambridge.

Rosnąca scena start-upów biotechnologicznych w Polsce, gdzie główne firmy, takie jak AstraZeneca i GSK mają swoje bazy operacyjne, oferuje również możliwości dla innowacyjnych firm, które chcą po Brexicie dotrzeć na rynki europejskie – stwierdziła dr Nyka. Uczelnia utworzyła już w kraju ośrodki badawcze.

READ  Wielka Brytania i Austria zaprzeczają aresztowaniu cywilów w Iranie, a Polska twierdzi, że naukowiec został porwany

„Po brexicie wzrasta potrzeba pozostawienia fizycznego śladu w Europie i pytanie brzmi, gdzie powinien on być” – stwierdziła dr Nyga, zauważając, że w tym miejscu może znaleźć się wysoko rozwinięta infrastruktura IT i ekosystem innowacji w Polsce oraz tania gospodarka . Atrakcyjne dla potencjalnych partnerów z Wielkiej Brytanii.

„Jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji niż dziesięć lat temu, po znacznym wzroście gospodarczym, w tym boomie w sektorze technologii, po którym nastąpiły liczne inwestycje” – stwierdziła dr Naiga.

„Każda dziedzina związana z IT szybko się rozwija i obecnie widzimy, jak branża nauk przyrodniczych wykorzystuje badania akademickie i przekłada je na produkty dla świata biznesu”.

Dla polskich firm współpraca z brytyjskimi uczelniami i inwestorami miała sens, ponieważ „Wielka Brytania to duży rynek, ale otwiera też drzwi do USA” – stwierdziła dr Nyga, zauważając, że wiele start-upów założonych w Polsce odniosło sukces na rynku Wielka Brytania. akceleratory.

Ponieważ po brexicie wyhamuje napływ polskich studentów na brytyjskie uniwersytety, współpraca ta będzie kluczowa, jeśli brytyjskie uniwersytety będą chciały pozyskać czołowych polskich naukowców, którzy w poprzednich latach kierowali własnymi laboratoriami, stwierdziła dr Nyga. w Laboratorium Biologii Molekularnej Rady ds. Badań Medycznych w Cambridge.

„Nastąpił ogromny spadek liczby studentów z Europy, co szybko przełoży się na mniejszą liczbę absolwentów studiów podyplomowych, a studenci ci nie będą zakładać firm typu spin-out, jakie widzieliśmy” – powiedział. „Bez względu na to, czy brytyjskie firmy myślą o wejściu na nowe rynki, czy też uniwersytety współpracują w celu prowadzenia lepszych badań, czy też znajdują nowe pokolenie naukowców, z pewnością istnieją sposoby na budowanie lepszych partnerstw”.

[email protected]