Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Nabór do programu „Polish Meet” zostanie wznowiony 27 września!

Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku 27 września od godziny 00:01 do czasu rozliczenia dodatkowych środków. Ważną datą jest data złożenia wniosku o finansowanie linii lotniczej.

Polska – Poznaj program MEiN dla szkół

Nauka W ramach polskiego programu przypominamy, że szkoły mogą finansować wycieczki do muzeów, miejsc pamięci, miejsc kultury czy firm publikujących dorobek naukowy.

Celem programu jest wsparcie nauczycieli, wzbogacenie procesu nauczania i większe zaangażowanie. Projekt ten jest sposobem na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

Może służyć do pokrywania kosztów podróży, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników podróży. Szkoła otrzyma dotację w wysokości do 80 proc. Planowane koszty wyjazdu, w tym: jednodniowa wycieczka-do 5000 zł, dwudniowa-do -10 tys. Polski Slodis, na trzy dni – do 15 tys. zł.

Wycieczki są otwarte dla uczniów z trzech grup wiekowych: klas 1-3 w szkołach podstawowych I grupy, klas IV-VIII w szkołach podstawowych II grupy i III grupie liceów. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z ekspertami opracowało plany wycieczek z określonymi punktami edukacyjnymi dostosowanymi do wieku i stanu rozwoju uczniów.

Bardzo zainteresowany poznawaniem Polski

Nabór wniosków rozpoczął się 6 września br. Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że tydzień później przeznaczono na niego 15 mln zł.

Zawiadomienie o realizacji projektu oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć w ogłoszeniach na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske oraz BIP https://www.gov.pl/web/ edukacja i nauka / komunikacja.