Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Możliwość adaptacji przestrzeni biurowej rządu na cele mieszkalne – The Irish Times

Możliwość adaptacji przestrzeni biurowej rządu na cele mieszkalne – The Irish Times

Minister mieszkalnictwa Darragh O’Brien zwrócił się do władz o dokonanie przeglądu prawie 1 miliona metrów kwadratowych rządowej powierzchni biurowej, aby ustalić, czy którąś z nich można zaadaptować na cele mieszkalne.

W obliczu głębokiego kryzysu i rosnącej presji, gdy system polityczny przygotowuje się do cyklu wyborczego, w którym mieszkalnictwo zajmie centralne miejsce, pan O’Brien zwraca się do Urzędu Robót Publicznych (OPW) o dokonanie przeglądu inwentarza biur w celu poprawy mieszkalnictwa dostarczać.

W piśmie do Sekretarza Stanu ds. OPW Patricka O’Donovana TD Fingal poprosił go o przeprowadzenie „przeglądu wszystkich urzędów stanowych w celu oceny, czy można je przekształcić w obiekty mieszkalne”.

Posunięcie to zwiastuje rozszerzenie już trwających prac nad planem ustalenia, czy prywatne biura przeznaczone na cele mieszkalne mogłyby zostać przekształcone w sektor państwowy.

OPW jest właścicielem 256 budynków biurowych i wynajmuje kolejne 285 o łącznej powierzchni około 900 000 metrów kwadratowych – napisał O’Brien. Z tej kwoty 61%, czyli 544 000 metrów kwadratowych, jest własnością, a pozostała część jest wynajmowana. OPW posiada szereg obiektów na terenie całego kraju odpowiadających potrzebom szeregu organów państwowych, służby cywilnej, policji i innych.

O’Brien napisał już w tym roku do ministra przedsiębiorczości Simona Coveneya, prosząc go o zwołanie międzyresortowej grupy roboczej w celu oceny możliwości przekształcenia pustych biur sektora prywatnego w mieszkania. Napisał, że wniosek skierowany do pana O’Donovana będzie prowadzony „równolegle” z pracami grupy międzyresortowej utworzonej w następstwie tej pierwszej interwencji.

„Ta duża skala uwydatnia potencjalne możliwości konwersji na cele mieszkalne. Jestem pewien, że zgodzicie się Państwo, że w stosownych przypadkach państwo powinno przejąć wiodącą rolę w przekształcaniu biur w domy, i bardzo doceniam Wasz wkład oraz wkład Waszego Departamentu. „

READ  Być może sonda marsjańska będzie musiała kopać głęboko, aby znaleźć ślady życia

Eksperci ds. budownictwa mieszkaniowego ostrzegają, że chociaż przekształcenie powierzchni biurowej jest często postrzegane jako szybki sukces, wyzwania fizyczne i inżynieryjne związane z przebudową mogą być większe – i droższe – niż początkowo sądzono.

Z aktualizacji, którą pan O’Brien przekazał gabinetowi w zeszłym tygodniu, wynika, że ​​jest on optymistą, że ogólny cel rządu zakładający budowę 29 000 nowych domów może zostać osiągnięty w tym roku, choć powszechnie uważa się, że cele te nie odpowiadają rzeczywistemu poziomowi potrzeb mieszkaniowych.

Jednakże O’Brien ostrzegł także swoich kolegów w ministerstwie, że w sektorze budownictwa mieszkaniowego utrzymuje się „poziom niepewności”, w tym w odniesieniu do kosztów finansowania zewnętrznego i inflacji kosztów budowy, która „w dalszym ciągu ogranicza inwestycje w rozwój budownictwa mieszkaniowego”.