Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Możliwość adaptacji przestrzeni biurowej rządu na cele mieszkalne – The Irish Times

Możliwość adaptacji przestrzeni biurowej rządu na cele mieszkalne – The Irish Times

Minister mieszkalnictwa Darragh O’Brien zwrócił się do władz o dokonanie przeglądu prawie 1 miliona metrów kwadratowych rządowej powierzchni biurowej, aby ustalić, czy którąś z nich można zaadaptować na cele mieszkalne.

W obliczu głębokiego kryzysu i rosnącej presji, gdy system polityczny przygotowuje się do cyklu wyborczego, w którym mieszkalnictwo zajmie centralne miejsce, pan O’Brien zwraca się do Urzędu Robót Publicznych (OPW) o dokonanie przeglądu inwentarza biur w celu poprawy mieszkalnictwa dostarczać.

W piśmie do Sekretarza Stanu ds. OPW Patricka O’Donovana TD Fingal poprosił go o przeprowadzenie „przeglądu wszystkich urzędów stanowych w celu oceny, czy można je przekształcić w obiekty mieszkalne”.

Posunięcie to zwiastuje rozszerzenie już trwających prac nad planem ustalenia, czy prywatne biura przeznaczone na cele mieszkalne mogłyby zostać przekształcone w sektor państwowy.

OPW jest właścicielem 256 budynków biurowych i wynajmuje kolejne 285 o łącznej powierzchni około 900 000 metrów kwadratowych – napisał O’Brien. Z tej kwoty 61%, czyli 544 000 metrów kwadratowych, jest własnością, a pozostała część jest wynajmowana. OPW posiada szereg obiektów na terenie całego kraju odpowiadających potrzebom szeregu organów państwowych, służby cywilnej, policji i innych.

O’Brien napisał już w tym roku do ministra przedsiębiorczości Simona Coveneya, prosząc go o zwołanie międzyresortowej grupy roboczej w celu oceny możliwości przekształcenia pustych biur sektora prywatnego w mieszkania. Napisał, że wniosek skierowany do pana O’Donovana będzie prowadzony „równolegle” z pracami grupy międzyresortowej utworzonej w następstwie tej pierwszej interwencji.

„Ta duża skala uwydatnia potencjalne możliwości konwersji na cele mieszkalne. Jestem pewien, że zgodzicie się Państwo, że w stosownych przypadkach państwo powinno przejąć wiodącą rolę w przekształcaniu biur w domy, i bardzo doceniam Wasz wkład oraz wkład Waszego Departamentu. „

READ  Kosmos: Zaawansowane cywilizacje kosmiczne mogą pozyskiwać energię z czarnych dziur

Eksperci ds. budownictwa mieszkaniowego ostrzegają, że chociaż przekształcenie powierzchni biurowej jest często postrzegane jako szybki sukces, wyzwania fizyczne i inżynieryjne związane z przebudową mogą być większe – i droższe – niż początkowo sądzono.

Z aktualizacji, którą pan O’Brien przekazał gabinetowi w zeszłym tygodniu, wynika, że ​​jest on optymistą, że ogólny cel rządu zakładający budowę 29 000 nowych domów może zostać osiągnięty w tym roku, choć powszechnie uważa się, że cele te nie odpowiadają rzeczywistemu poziomowi potrzeb mieszkaniowych.

Jednakże O’Brien ostrzegł także swoich kolegów w ministerstwie, że w sektorze budownictwa mieszkaniowego utrzymuje się „poziom niepewności”, w tym w odniesieniu do kosztów finansowania zewnętrznego i inflacji kosztów budowy, która „w dalszym ciągu ogranicza inwestycje w rozwój budownictwa mieszkaniowego”.