Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Moderna zakłada Międzynarodowe Centrum Usług Biznesowych w Warszawie

Cambridge, Massachusetts – (Drut roboczy) –Moderna, Inc. (Nasdaq: MRNA), wiodąca firma biotechnologiczna w dziedzinie terapii RNA i szczepionek (mRNA), ogłosiła dziś plany utworzenia Międzynarodowego Centrum Usług Biznesowych w Warszawie, w związku z budową globalnej infrastruktury. Moderna International Business Services (MIBS) uzupełnia sześć komercyjnych podmiotów prawnych, które zostały już założone w Europie.

Centrum MIBS będzie obsługiwać rozwijający się międzynarodowy biznes naszego dostawcy, zapewniając funkcje krytyczne, w tym finanse, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, zasoby ludzkie i usługi cyfrowe. Centrum w pełni uruchomione ma zatrudniać około 160 pracowników.Moderna planuje rozpocząć działalność w III kwartale br.

„Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą obecność w Europie” – powiedział Stephane Bansel, dyrektor generalny Moderna. „Warszawa jest atrakcyjną lokalizacją dla tego globalnego centrum usług biznesowych ze względu na dostęp do talentów, koszty operacyjne, klimat biznesowy i jakość infrastruktury”.

Centrum MIBS zapewni nowe możliwości i możliwości, które pomogą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na globalne operacje biznesowe Moderna. Ponadto będzie odgrywał główną rolę w dostarczaniu informacji biznesowych, jednocześnie usprawniając, upraszczając i standaryzując operacje.

O firmie Moderna

W ciągu 10 lat od powstania Moderna przeszła od zorientowanej na badania firmy oferującej programy w dziedzinie informacyjnego RNA (mRNA) do instytucji oferującej kliniczną różnorodność szczepionek i terapii w sześciu modalnościach oraz szerokie spektrum intelektualnych właściwości w takich dziedzinach, jak skład cząsteczek mRNA i nanotłuszczów oraz zintegrowany zakład produkcyjny, który pozwala na produkcję kliniczną i komercyjną na dużą skalę z niespotykaną szybkością. Moderna utrzymuje sojusze z wieloma krajowymi i zagranicznymi rządami oraz współpracownikami handlowymi, co umożliwiło zarówno dążenie do pionierskiej nauki, jak i szybką ekspansję produkcji. Niedawno możliwości Moderny połączyły się, aby umożliwić autoryzowane stosowanie jednej z najwcześniejszych i najskuteczniejszych szczepionek przeciwko pandemii COVID-19.

Platforma mRNA firmy Moderna opiera się na ciągłym rozwoju nauk podstawowych i stosowanych w dziedzinie mRNA, technologii dostarczania i produkcji oraz umożliwiła opracowanie terapii i szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym, nowotworom układu odpornościowego, chorobom rzadkim, chorobom układu krążenia i chorobom autoimmunologicznym. Obecnie w tych obszarach leczenia trwają 24 programy rozwojowe, z czego 14 trafia do kliniki. Moderna została uznana przez Science za najlepszego pracodawcę biofarmaceutycznego od 6 lat. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź //www.everydayhealth.com/drugs/products www.modernatx.com.

READ  Dlaczego Sam Altman w Polsce szuka biura OpenAI?

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących papierów wartościowych z 1995 r., Z późniejszymi zmianami, w tym w odniesieniu do następujących kwestii: Utworzenie Międzynarodowego Centrum Biznesu w Warszawie, Polska; Harmonogram utworzenia centrum biznesowego oraz ostateczna liczba pracowników i zadań do wykonania Założenie firmy dla zależnych globalnych spółek handlowych. W niektórych przypadkach stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być definiowane za pomocą takich terminów, jak „będzie”, „może”, „powinien”, „może”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „cele”, „oczekiwać, wierzyć. ”,„ Szacunki ”,„ spodziewać się ”,„ prawdopodobieństwo ”,„ wytrwałość ”lub negatywność tych lub innych podobnych terminów, chociaż wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości nie zawierają tych słów. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie są obietnicami ani gwarancjami. i nie należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, ponieważ wiążą się one z ryzykiem, niepewnością i innymi znanymi i nieznanymi czynnikami, z których wiele jest poza kontrolą firmy Moderna i które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić. z tych wyrażonych lub sugerowanych w tych prognozujących stwierdzeniach. Ryzyko, niepewność i inne czynniki obejmują między innymi: fakt, że nigdy nie było produktu komercyjnego wykorzystującego technologię mRNA zatwierdzonego do użytku; fakt, że technologia szybkiego reagowania Moderna zastosowań jest nadal opracowywana i wdrażana; profil bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności szczepionki Moderna może ulec zmianie. COVID-19 do tej pory był negatywnie obserwowany W analizach danych z prób ciągłych lub po wprowadzeniu do obrotu; Chociaż trwają interakcje z FDA lub innymi agencjami regulacyjnymi, FDA lub inne agencje regulacyjne mogą nie zatwierdzać strategii zatwierdzania firmy ani składników naszych plików, takich jak projekty badań klinicznych lub zachowanie. Metodologie lub adekwatność danych opatrzony; Moderna może doświadczyć opóźnień w dotrzymywaniu harmonogramów produkcji lub dostaw lub zakłóceń w swoich planach dystrybucji szczepionki Moderna COVID-19; Czy wszelkie wnioski o pozwolenie na biologiczne i / lub wnioski o pozwolenie na stosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych mogą być składane i ostatecznie zatwierdzane przez organy regulacyjne i kiedy; Potencjalne negatywne skutki globalnej pandemii COVID-19, takie jak opóźnienia w przeglądach regulacyjnych, produkcji, badaniach klinicznych, zakłócenia w łańcuchu dostaw, negatywny wpływ na systemy opieki zdrowotnej i zakłócenia w gospodarce światowej; Te inne ryzyka i niepewności są opisane pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka” w najnowszym raporcie rocznym naszego dyrektora na formularzu 10-K przesłanym do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz w późniejszych dokumentach składanych przez naszego modernistę w papierach wartościowych i Exchange Commission, które są dostępne na stronie internetowej SEC pod adresem: www.sec.gov. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, Moderna zrzeka się jakiegokolwiek zamiaru lub obowiązku aktualizowania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji prasowej w przypadku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób. Te wypowiedzi prognozujące opierają się na aktualnych oczekiwaniach firmy Moderna i są wymieniane dopiero na dzień bieżącej dekady.

READ  General Dynamics Land Systems dostarcza czołgi Abrams do Polski w ramach zamówienia na sprzedaż zagranicznego sprzętu wojskowego o wartości 1,1 miliarda USD